เทคนิคการสร้างนามบัตรด้วย PowerPoint

แนะนำขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการออกแบบนามบัตรด้วยตนเอง โดยใช้ความสามารถของโปรแกรมนำเสนอยอดนิยมอย่าง MS PowerPoint โปรแกรมที่หลายๆ คนอาจจะนึกถึงแต่การสร้างสไลด์นำเสนอหรือการบรรยายสรุปแบบมืออาชีพ
ขั้นตอนการสร้าง
1 เปิดโปรแกรม MS Powerpoint ขึ้นมาก่อน
2 เมนู  ออกแบบ ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ เป็น กว้าง 18 cm x สูง 11 cm
3 ใส่องค์ประกอบของ นามบัตร ส่วนตัวเรา หรือ บริษัท ห้างร้านค้า ฯลฯ
โดยปกติ จะมี ชื่อนามสกุล
ที่อยู่ในการติดต่อ ช่องทางในการติดต่อ โทรศัทพ์ โทรสาร อีเมล ฯลฯ
โลโก้ หรือ รูปถ่ายเจ้าของนามบัตร

4 เมนูการออกแบบ คลิกเลือกแม่แบบสำเร็จรูป ที่ทางโปรแกรมออกแบบให้แล้ว
5 เลือก Fonts หรืออักษรพิเศษ เพื่อความสวยงาม แนะนำฟอนต์ไทย ตระกูล DSN ชนิดต่างๆ
จบขั้นตอนของการออกแบบ
ต่อไป เป็นขั้นตอนการนำออก หรือส่งออก ในรูปแบบของไฟล์ภาพ แบบ PNG และ JPEG สำหรับเนื้อหาบทความนี้ จะนำออกในรูปแบบของไฟล์ภาพแบบ PNG ครับ
6 คลิกที่เมนู แฟ้ม>บันทึกและส่ง>เปลี่ยนชนิดแฟ้ม>Png/Portable>บันทึกเป็น > ตั้งชื่อไฟล์ภาพตามต้องการ และบันทึกไว้ก่อน เพื่อนำไปใช้งานในขั้นตอนต่อไป
7 การ Copy /Paste และเปลี่ยนการออกแบบ เพื่อให้ได้อีกรูปแบบของนามบัตร ที่แตกต่างกัน จากนั้น ก็ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 อีกครั้ง เพื่อบันทึกไฟล์ภาพไว้


ขั้นตอนการนำภาพที่บันทึกไว้มาจัดเรียงบนหน้ากระดาษ A4 เพื่อสั่งพิมพ์ และตัดนามบัตรไปใช้งานต่อไป 
1  เปิดโปรแกรม MS Powerpoint ขึ้นมาก่อน
2 เมนู  ออกแบบ ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ เป็น A4
3 แทรกตาราง 2x4 โดยกำหนดความกว้าง 5.5 cm x ยาว 9 cm
4 คลิกขวาตรงช่องตารางแรก คลิกตรงรูปถังสี >แทรกรูปภาพ > เข้าไปเลือกภาพที่เราบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมา แทรกเข้ามา

5 คลิกที่ช่องตารางถัดไป บนแป้มพิมพ์ให้กด Fn+F4 จะเป็นการแทรกภาพเพิ่มอัตโนมัติ ให้ทำจนครบทุกช่อง
6 การสั่งพิมพ์ และนำไปตัดใช้งานต่อไปครับ

หากอ่านและดูภาพประกอบแล้ว ไม่เข้าใจ สามารถรับชม วีดีโอสาธิต ได้เลยครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า