5 อันดับฟรีแวร์ออกแบบแผนผังความคิด

รวมลิงค์ดาวโหลดฟรีแวร์ โปรแกรมสำหรับการออกแบบและสร้างแผนผังความคิด MIND MAPPING สำหรับผู้สนใจทั่วไป ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน การค้าขาย การลงทุน การวางแผน ต่างๆ
โปรแกรม MIND MAP จะช่วยให้การบันทึก สรุปเนื้อหา ในรูปแบบของแผนผังความคิดที่เป็นระบบและแบบแผน เหมาะสำหรับการปลูกฝังให้บุตรหลาน หรือลูกศิษย์ นำไปใช้งาน จะช่วยเพิ่มทูนทักษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล

อันดับ 1
EDRAW FREE MIND MAPPING
อันดับ 2
MINDMAPLE
Download MindMaple Lite
อันดับ 3
FREEMIND
Download Link FreeMind 
อันดับ 4
XMIND
Download XMind Free

อันดับ 5
Mindjet 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.thaifreewaredownload.com/2015/05/mind-mapping.html

This is a link download page for Mind Mapping tools software for students and teachers to download and install on PC or Laptop .
Mind mapping software easy to use and help students remember the contents in a simple mind map with cause and effect.
First
EDRAW FREE MIND MAPPING
2nd
MINDMAPLE
Download MindMaple Lite
3rd
FREEMIND
Download Link FreeMind 
4th
XMIND
Download XMind Free

5th
Mindjet 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า