ฝึกใช้ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายประจำเดือน Ms Excel

สร้างตารางพื้นฐานคำนวณ Ms Excel สำหรับ ฝึกทำตาม
ระดับ มือใหม่ ผู้เริ่มต้น
เป้าหมาย เรียนรู้ หรือ ฝึกทำตาม เพื่อใช้ทดสอบ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แนวคิด
แจงรายการค่าใช้จ่าย ประจำเดือน 12 เดือน มกราคม - ธันวาคม
รายการค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับแนวคิดของแต่ละคน ปรับได้เอง ตามสะดวก

จำนวนเงิน ใส่ เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง ในการเรียน การสอนเท่านั้น

ฝึกการ รวมเซลส์ การแยก เซลส์

ฝึกการตีกรอบเส้นตาราง

ฝึกการจัดรูปแบบอักษร ขนาด อักษร

ฝึกการใช้รุปแบบเซลส์ แบบเน้น จากรุปแบบที่ทางโปรแกรม ออกแบบไว้ให้
การรวมค่าใช้จ่าย Sum

การแทรก แคปชั่น ส่วนหัว อธิบาย ตารางสรุป ค่าใช้จ่าย

การดูมุมมองก่อนพิมพ์

การปรับ โครงหน้ากระดาษ แบบ แนวตั้ง หรือ แนวนอน** ก็ลองดุ และฝึกใช้งาน ตามตัวอย่าง


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า