การสร้างบทความของ Joomla

จากเนื้อหาตอนที่แล้ว เราสร้างหมวดหมู่ไปแล้ว จำนวน 4 หมวดหมู่ด้วยกัน
คือ About
สถานที่
การเดินทาง
ทั่วไป

สำหรับบทนี้จะมาสอนการสร้าง บทความ เพื่อนำไป ใส่ในหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้แล้ว โดยจะสร้างบทความจำนวน 2 บทความ ต่อ หมวดหมู่ รวม 8 บทความ ดังนี้

About
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
ข้อมูลผู้จัดทำเว็บไซต์

สถานที่

ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี
พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี

การเดินทาง

สถานนีรถไฟลพบุรี
สถานีขนส่ง จ.ลพบุรี

ทั่วไป
คำขวัญลพบุรี
สินค้าขึ้นชื่อ


** จะใช้วิธีการ Copy and Paste ลงในบทความของ Joomla Editor เอา เพื่อเป็นตัวอย่างในการสอน เท่านั้น


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า