การสร้างลิงค์บทความหน้าเว็บไซต์จูมล่าแบบ บล็อก

จากตอนที่แล้ว Admin ได้แนะนำผู้สนใจ สร้างลิงค์หน้าเว็บไซต์จูมล่า เพื่อแสดงเนื้อหา บทความแบบ เนื้อหาเดี่ยว หรือ Single Article ไปแล้ว
ตอนนี้เราจะมาสร้าง กลุ่มเมนู ใหม่ อีกหนึ่ง เมนู ชื่อว่า Place หรือ สถานที่ และ เลือก ชนิดของ โมดูล เป็นเมนู แบบ Blog

เราจะได้เห็นความแตกต่าง ระหว่าง เมนูบทความแบบ Single article กับ แบบ Blog กัน

ส่วนการระบุตำแหน่งของ โมดูล ยังคง ให้เป็นตำแหน่งเดิม คือ ตำแหน่งที่ 8


สรุปขั้นตอนกันอีกครั้ง
1 ไปที่เมนุ สร้างกลุ่มเมนูใหม่ ตั้งชื่อเป็น Place
2 เข้าไปในเมนู Place แล้ว สร้างเมนุใหม่ อีก 1 อัน ชื่อว่า สถานที่ และ เลือก ชนิดของบทความเป็นแบบ หมวดหมู่ หรือ Blog
3 เลือกหมวดหมู่ที่จะใช้แสดง เป็น Place
** บทความในหมวดหมู่นี่จะถูกนำมาแสดง บนหน้าเวบไซต์ ตามจำนวน และ คอลัมน์ที่เราสามารถ กำหนดได้เอง

4 นำไปแสดง โดยการคลิกสร้าง โมดูล ตั้งชื่อเป็น place และเลือก menu และ ระบุตำแหน่ง เป็น 8

** ดูผลหน้าจอ

การปรับแต่งจำนวน บทความ และ จำนวนของการแบ่งคอลัมน์

เข้าไปที่ เมนู Place จะมีตัวเลือก การตั้งค่า Layout ของหน้าบทความ ให้เลือกระบุค่า ตัวเลขที่ต้องการได้Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า