ขั้นตอนการสร้างเนื้อหา JOOMLA

จากเนื้อหา บทที่ผ่านมา เราได้เรียนในเรื่องขั้นตอนการใช้งาน JOOMLA ในการสร้างเว็บไซต์แล้ว จะต้องมี ขั้นตอน การวางแผน การสร้าง และการจัดการ เนื้อหา Contents Management

สำหรับผู้เริ่มต้น ศึกษา อย่าได้มองข้าม ขั้นตอนง่ายๆ แต่สำคัญ ในบทนี้ นะครับ

เพราะความง่าย แบบมีหลักการ จะช่วยให้การทำงาน และการจัดการเนื้อหา ของเว็บไซต์ เป็น ระบบ ระเบียบ และสะดวก ในการบริหาร และจัดการ

หลักการทำงานเนื้อหา จะใช้หลัก CASh
Categorize  หมวดหมู่
Add   การเพิ่มบทความ
Show   การแสดงบทความ

สำหรับ การสร้าง หมวดหมู่จะสร้าง

สัก 3 หมวดหมู่เพื่อประกอบการเรียน คือ
เกี่ยวกับ
สถานที่
การเดินทาง


ขั้น 2 เพิ่มบทความ ประมาณ 2 -3 บทความ ต่อ หมวดหมู่ขั้น 3 จะเป็นการแสดงผลข้อมูล ด้วยการใช้ เมนู


ขั้น 4 อาจจะใช้มีเดีย ในการ จัดการรูปภาพ

** รวมทั้งการสร้าง หมวดหมู่รอง

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า