สร้างรหัสสินค้าบาร์โค้ดด้วย Ms Access

ขั้นตอนและวิธีการสร้างรหัสสินค้า แล้วแปลงเป็นแท่งบาร์โค้ด สำหรับนำไปใช้งาน ด้วย MS Access
ขั้นตอนแรก สร้างตารางฐานข้อมูล Access ขึ้นมา 1 ตาราง ในชื่อว่า Products
ประกอบด้วย
id
product_name
product_id

NOTE บันทึกข้อมูลสินค้าลงไปจำนวน 5-10 รายการ เพื่อประกอบการสอน

ขั้นต่อมา ไปที่เว็บไซต์ http://www.barcodelink.net/barcode-font.php แล้วโหลด
ฟอน์ตฟรี  code 39 (3 of 9 extended) Barcode Font

แตกไฟล์ออก แล้วคลิกขวา เลือก Install ฟอนต์เข้าสู่ระบบวินโดว์ 

ขั้นสาม สร้างรายงาน Report เพื่อดึงข้อมูลจากตารางสินค้ามาแสดง 

ในมุมมองออกแบบ วางตัวควบคุม กล่องข้อความ ลงในแบบฟอร์ม 1 กล่อง

เลือกชนิดของฟอร์ตเป็น Code39 แบบแท่งบาร์โค้ด 

ปรับขนาดฟอนต์ประมาณ 48 พอยต์

เปลี่ยนแหล่งตัวควบคุม ให้เป็นช่อง รหัสสินค้า ของตาราง products

เพิ่มอีก หนึ่ง กล่องข้อความ ข้างใต้ของ กล่องข้อความแรก แล้วเลือก แหล่งควบคุม เป็น รหัส ID สินค้า หรือ ชื่อสินค้า ก็ได้ 
**เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ขั้นต่อมา ทดลอง ดูมุมมองก่อนพิมพ์

ยังไม่สามารถนำไปอ่านด้วยเครื่องยิงบาร์โค้ด

ต้องมีการเพิ่มค่า * XXX1358XXX* คือ เพิ่ม *    *  ปิดหัวปิดท้าย รหัสสินค้าก่อนโดย ในมุมมองออกแบบรายงาน ในช่อง กล่องข้อความ  แหล่งข้อมูลแถว Control Source ให้คลิกเข้าไปใส่ค่า โค้ค ให้มี * นำหน้า ปิดท้าย ดังนี้
= "*" & [Products_ID] & "*"

ดูมุมมองก่อนพิมพ์ ใช้เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า หรือ เครื่องพิมพ์ชนิด หัวเลเซอร์ ในการพิมพ์รหัสสินค้า นำไปใช้งาน ต่อไป


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า