การจัดรูปแบบบทความ ข้อความ ภาพ และแท็ก

การสร้างบทความในจูมล่า ผู้ใช้งานสามารถที่จะจัดรูปแบบของบทความ เช่น ข้อความ อักษร รูปภาพ และการใส่แท้กในบทความ ได้
คลิกที่บกความที่ต้องการปรับแต่งรูปแบบ
จะมีเมนูการแก้ไข การแทรกลิงค์ ข้อมูล และตาราง และเครื่องมือจัดการต่างๆ

นอกจากนั้น คลิกที่แท็บย่อย แต่ละแท็บ ก็จะเข้าสู่การจัดการ เนื้อหาบทความ เช่น การกำหนด วันสิ้นสุดการเผยแพร่บทความ เป็นต้น

การแทรก รุปภาพ ส่วนนำของบทความ หรือ การแทรกรูปภาพ ในเนื้อหาบทความ เป็นต้น

ประกอบการสอน
ให้ลองสร้างข้อความย่อหน้าย่อย 3 ย่อหน้า
ย่อหน้า 1
ย่อหน้า 2
ย่อหน้า 3

* ลองปรับรุปแบบของ สัญญลักษณ์หน้าข้อความ

อื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การสร้าง ตารางแทรกในเนื้อหาบทความ ในวีดีโอ ไม่ได้สาธิต ให้ดู แต่ผู้เรียน แนะนำให้ลอง ใช้งาน ตาราง ดู ได้

* การแทรกลิงค์ เพื่อเปิดไปยัง หน้าบทความ หรือ URL เว็บไซต์ต่างๆ ในวีดีโอ ตอนนี้ ยังไม่ได้สาธิต ให้ดู แต่ แนะนำให้ ผู้เรียน ได้ลองแทรก ลิงค์ ในบทความ ดุได้Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า