การสำรวจส่วนควบคุมการทำงานของ Joomla

การสำรวจพื้นที่หลังบ้านของ จูมล่า

หลังการติดตั้ง จูมล่า แล้ว ขั้นตอน ต่อไป ที่สำคัญ คือ การ สำรวจ พื้นที่ หลังบ้าน หรือ Admin Area

จากหน้าต่าง โปรแกรม IE หรือ Chrome
ให้พิมพ์ localhost/myjoomla/administratro

ล็อกอินด้วย Admin และ รหัสผ่านของเรา ในขั้นตอนการติดตั้ง

การสำรวจพื้นที่ของแอดมิน หรือ คนดูแลระบบ

เมนูควบคุม การทำงาน ด้านซ้ายมือ

และเมนูด้านบน เรียงตามลำดับ

ระบบ หรือ System
การจัดการผู้ใช้งาน User


การจัดการเมนู Menu

การจัดการเนื้อหา Content
แยกเป็น บทความ หมวดหมู  บทความเด่น และมีเดีย

ส่วนขยาย 5 ชนิด ได้แก่ คอมโพแนท  ปลั๊กอิน ภาษา เทมเพลต และโมดูล

โดย คอมโพแนท์ จะแยกออกต่างหาก เพราะมีขนาดใหญ่


การจัดการส่วนขยาย Manage


มุมบนขวา จะมี Link ที่เรียกดุหน้าเว็บไซต์


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า