สร้างแอพสำหรับบริหารและจัดการระบบรถเช่า ด้วย Appsheet ตอน 2

 การสร้างตารางเก็บข้อมูล ผู้เช่ารถไปขับรายวัน 

ไปที่ google sheet สร้างตารางขึ้นมา กำหนดชื่อเป็น ผู้เช่า 

รหัสผู้เช่า

คิวอาร์โค้ด 

รูปถ่าย

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

อำเภอ

จังหวัด

เบอร์ติดต่อ

วันเดือนปีเกิด

วันที่บันทึกข้อมูล


ขั้น 2 ไปที่ appsheet เพื่อกำหนดรูปแบบของแต่ละคอลัมน์ ให้เหมาะสมกับชนิดข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ


ขั้น 3 ไปที่ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน UX เพิ่มมุมมอง View เป็น Form เพื่อบันทึกข้อมูลของ ผู้เช่าเข้ามาในระบบ ประมาณ 2-3 คน เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับตัวอย่างการทำ สามารถเข้าไปชมได้จากคลิปวีดีโอ ครับPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า