การลบค่าซ้ำออกอัตโนมัติตารางงาน Ms Excel

 โปรแกรมตารางคำนวณ Ms Excel นั้น เราสามารถใช้งานเป็นตารางฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ตามที่เราต้องการได้ 

เช่นข้อมูล สินค้าคงคลัง

ข้อมูลพนักงาน 

ข้อมูลการเงินการบัญชี เป็นต้น 


อย่างไรก็ตาม ในการบันทึกข้อมูลนั้น เราอาจจะมีการบันทึกข้อมูลจำนวนมากๆ เป็นพันๆ หรือหมื่นๆ รายการ อาจจะมีโอกาสการ บันทึกค่าซ้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ 

เราสามารถใช้คำสั่งในการลบค่าซ้ำออกอัตโนมัติได้ โดยใช้เครื่องมือที่ Ms Excel ได้เตรียมไว้ให้เรานำมาใช้งาน ง่ายๆ ดังนี้ 

ขั้นแรก ก็เปิดไฟล์งาน ตารางMs Excel ที่ต้องการขึ้นมาก่อน

ขั้น 2 ให้คลิกที่คอลัมน์ที่ต้องการกรองค่าซ้ำออก 

ขั้น 3 บนแถบเมนูบาร์ คลิก ข้อมูล > เลือก เอารายการที่ซ้ำกันออก 
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า