การเทียบค่าซ้ำของข้อมูลบนตาราง Google Sheet

 การบันทึกข้อมูลบน Google Sheet ในบางครั้งอาจจะมีค่าของข้อมูลที่ตรงกัน หรือไม่ตรงกัน เราต้องการเทียบค่าว่ามีรายการอะไรบ้าง ในการนำไปประยุกต์ใช้งานตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของเราต่อไป 

ยกตัวอย่าง ผมมีรายการข้อมูล รหัสสินค้าอยู่ 20 รายการ และคอลัมน์ รหัสสินค้าที่มีการขายออกไป สัก 8 รายการ 

ผมต้องการทราบว่า รายการอะไรบ้างที่มีการขายออกไป และรายการใดบ้างไม่มียอดขายออกไป เราสามารถเทียบข้อมูล ว่ามีรายการตรงกันหรือไม่ โดยใช้คำสั่ง การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และใส่ค่าสูตรแบบกำหนดเอง Custom เพื่อให้มีการระบายแถบสี เฉพาะรายการที่มีการขายไป 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า