การหาค่าซ้ำของตาราง Google Sheet โดยสูตร COUNT IF

 การมีข้อมูลซ้ำในตาราง Google sheet นั้น เราไม่ต้องการ ก็จำเป็นต้องกรองออก โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้หลายวิธีกันครับ สำหรับการฝึกการกรองค่าซ้ำออกจากตารางในวันนี้จะใช้สูตรการนับค่าซ้ำกันครับ 

เริ่มจากเปิดตารางข้อมูลที่ต้องการขึ้นมา 

เพิ่มหัวคอลัมน์เป็น หาค่าซ้ำ 

จากนั้นในช่องแรก ใส่สูตร =COUNTIF(A2:A,A2)

คำแปลสูตร คือ จงนับค่าของคอลัมน์ A2 ของ คอลัมน์ A โดยนับว่าค่า A2 เป็นต้นไป มีค่าซ้ำหรือไม่ 


แล้ว กด Enter 

จะได้จำนวนตัวเลขแสดงค่าซ้ำของข้อมูลขึ้นมาเป็นตัวเลข 2 หรือ 3 ขึ้นอยู่กับค่าที่มันซ้ำ 

 

ปรับค่าสูตรเพื่อแปลงตัวเลขเป็นค่า จริงค่าเท็จ TRUE/FALSE

โดยเพิ่มค่า มากกว่า 1 ต่อท้ายสูตร =COUNTIF(A2:A,A2)>1

และเพิ่มสัญญลักษณ์ $ หน้า A คอลัมน์ 

จะเป็นแบบนี้ 

=COUNTIF($A2:$A,$A2)>1


คัดลอกสูตรต้นแบบ เพื่อใช้งานกับทุกแถว 


การระบบแถบสี แถวที่มีค่าซ้ำ โดยการ คัดลอกสูตร ไว้ แล้วไปที่ คอมลัมน์ A เลือกช่วงที่ต้องการทั้งคอลัมน์ A หรือ บางส่วนก็ได้ 

จากนั้นบนเมนู รูปแบบ ไปที่ จัดรูปแบบตามเงื่อนไข ดูช่วงที่ต้องการอีกครั้ง A2:A


จากนั้นใส่ค่าสูตรที่กำหนดเอง 

วางสูตรที่คัดลอก ลงในช่องสูตร 

=COUNTIF($A2:$A,$A2)>1

สามารถปรับสีของแถบระบายเป็นสีอื่นๆ ตามที่ต้องการ หรือจะใช้สีที่เริ่มต้นเลยก็ได้ 



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น