การเปรียบเทียบค่าระหว่างคอลัมน์ Google Sheet

 การทำระบบตารางข้อมูล คะแนนสอบนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน 1 ปี มี 2 เทอม คะแนนสอบของนักเรียนแต่ละคน แต่ละเทอม จะมี 3 ค่า คือ ได้มากขึ้น ลดลง และเท่าเดิม 

หาคนที่ได้คะแนนเท่าเดิม โดยการเทียบค่า 2 คอลัมนน์กัน 

ใส่ = B2 = B3

จะได้ค่าเป็นค่า จริงค่าเท็จ 

TRUE/ FALSE

สำหรับการเทียบค่าข้อมูล เหมือนกัน หรือ แตกต่างกัน ระหว่าง 2 คอลัมน์ ในลักษณะนี้ ผู้สนใจ สามารถนำไป ปรับใช้งาน ตามรูปแบบของตนเองที่ต้องการได้ครับ อาจจะปรับปรุงค่าสูตรเล็กๆ น้อยๆ ก็ลองนำไปฝึกฝนและลองทดสอบกันดู การแปลงค่า TRUE/FALSE จริง/เท็จ ให้เป็นข้อความ 

หลักการทำก็จะคล้ายเดิม 

เริ่มจากเลือกคอลัมน์ที่ต้องการใส่ค่าสูตร 

ใส่สูตรเป็น =IF(A2=B2,”เหมือน”,”ไม่เหมือน”)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น