สร้างแอพสำหรับบริหารและจัดการระบบรถเช่า ด้วย Appsheet ตอน 1

 ตัวอย่างการสร้างแอพด้วยตนเอง 

Scenario เจ้าของกิจการรถตู้หรือรถแท็กซี่ให้เช่าจำนวน 10-20 คัน 

ต้องการระบบฐานข้อมูลในการบริหารจัดการกิจการของเรา โดยใช้แอพฟรีมาช่วยในการจัดการ 

ขั้นตอนแรก สร้างตารางจัดเก็บข้อมูล ทรัพยากรระบบของเรา คือ รถตู้และรถแท็กซี่ จำนวน 5-10 คัน 

ไปที่ Google drive สร้างตารางข้อมูล Google sheet 

โดยตั้งชื่อตารางว่า รถเช่า 

และกำหนดคอลัมน์ในการจัดเก็บข้อมูล จำนวน 11 รายการดังนี้ 

 1. รหัสรถยนต์ Auto
 2. คิวอาร์โค้ดรถยนต์
 3. รูปภาพ
 4. ยี่ห้อ
 5. รุ่น 
 6. สี
 7. เลขทะเบียน
 8. จังหวัด
 9. ปี พ.ศ.
 10. ราคา
 11. วันที่ซื้อขั้น 2 ไปที่หน้าเวบไซต์ Appsheet 

สร้างแอพขึ้นมา ตั้งชื่อแอพว่า บริหารงานรถเช่าABC

ระบุ Souce หรือแหล่งฐานข้อมูลในการสร้างแอพเป็น Google Drive และเลือกตาราง รถเช่า 

ขั้น 3 ให้เรานำเข้าข้อมูล input ข้อมูล โดยผ่านหน้าแอพ Appsheet Form และบันทึกข้อมูล ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่เราต้องการ 


จบขั้นตอนที่ 1 ขอให้ติดตามต่อในตอนที่ 2 จะเป็นการสร้างตาราง บันทึกข้อมูล คนที่มาขอเช่ารถไปขับ ในแต่ละวัน 

เราต้องสร้างตาราง และต้องการเก็บข้อมูลเพิ่ม หรือ ดึงข้อมูลจากตาราง รถเช่ามาใช้งานบางส่วน ตามที่เราต้องการต่อไปชมคลิปสอน

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า