สอนการสร้างสไลด์นำเสนอด้วย PowerPoint 2010

โปรแกรม MS  PowerPoint  สามารถใช้สร้างสไลด์ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จุดเด่นคือ ความง่ายในการใช้งาน สามารถปรับแต่งข้อความ รูปภาพ และลูกเล่นพิเศษในการนำเสนอผลงานให้น่าสนใจ ได้โดยง่าย ทำให้มีการใช้งานในแวดวงต่างๆ อย่างมากมาย
อย่างไรก็ตาม การสร้างงานนำเสนอด้วย  PowerPoint จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ และฝึกทำบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความชำนาณ และนำไปประยุกต์ใช้งานตามต้องการของตนเองต่อไป
สำหรับเนื้อหาในวันนี้ ผมจะได้สอนการสร้างสไลด์นำเสนอด้วย PowerPoint 2010 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้งานที่สนใจ ศึกษาด้วยตนเอง หรือผู้สนใจ ที่เริ่มต้นศึกษา และต้องการเพิ่มความรู้ในการทำ หรือเป็นแนวทางในการทำงานได้ สำหรับเวอร์ชั่นต่ำกว่าเช่น MS PowerPoint 2007 หรือ สูงกว่าอย่างเช่น 2013,2016 ก็สามารถใช้เป็นแนวทางได้ เพราะจะไม่แตกต่างกันมากนักในเรื่องของ หลักการ และหน้าตาการทำงาน รวมทั้งคำสั่งการใช้งานต่างๆ
ถ้าพร้อมแล้ว ก็มาเริ่มต้นกันเลย

1 เริ่มจากการเปิดโปรแกรม สอนการสร้างสไลด์นำเสนอด้วย PowerPoint 2010
2 การเลือกโครงร่างสไลด์หรือแปลนนำเสนอ เลือกจากแบบสำเร็จรูปที่ PowerPoint 2010
แนะนำแปลนหรือแบบโครงร่างสไลด์ ประกอบไปด้วย ส่วนหัวหรือ Header ของข้อความ ภาพ และคำอธิบายข้อความ ฯลฯ
3 ขั้นการใส่ข้อความ รูปภาพ หรือคำอธิบายที่เราเตรียมการไว้แล้ว หรือจะคิดเองสดๆ หรือหาจากกูเกิลมา เพื่อประกอบการเรียนรู้ก่อนก็ได้
4 การเพิ่มสไลด์นำเสนอผลงาน
5 การเพิ่มลูกเล่นและการเคลื่อนไหวให้กับสไลด์
4 การ Save หรือบันทึกสไลด์ผลงานนำเสนอของเรา
5 ขั้นตอนการบรรยาย หรือนำสไลด์นำเสนอผลงานของเราไปใช้งานชมวีดีโอสอนการใช้งาน

Post a Comment