การใช้งาน slide master เพาเวอร์พอยต์

เทคนิคการใช้งาน slide master

slide master จะเป็นแม่แบบหรือต้นแบบที่เ็ก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา สัญลักษณ์ หรือโครงสร้างหน้าตาของสไลด์ รวมทั้งพื้นหลัง สี อักษร ลูกเล่น กล่องข้อความ ขนาด และตำแหน่ง ดังนั้นการใช้งาน slide master จึงทำให้เราวางใจได้ว่างานนำเสนอของเรา จะเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดอย่างแน่นอน
การ edit หรือแก้ไข slide master

ไปที่เมนู View , จากนั้นคลิก Slide Master. เราจะเห็นหน้าตาของ slide master, แสดงขึ้นมา วึ่งจะเป็นรูปแบบของกล่องข้อความ และสัญลักษณ์ด้านหน้าหรือ bullet ของข้อความ

ปกติแล้ว slide master จะมีกล่องข้อความ แสดงรูปแบบของอักษร บนสไลด์ และสไตน์ของข้อความที่ต้องการ เราสามารถเรียกใช้งานของ slide masterเข้ากับสไลด์ที่เราต้องการในมุมมองแบบปกติหรือ Normal view: บนแท็บ Home tab, ในกลุ่มของ Slides คลิกปุ่มลูกศรถัดไปกับโครงร่างข้อความ Layout icon.

บันทึก การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำกับแม่แบบหรือ slide master จะมีผลกับทุกสไลด์ของเราโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงเฉพาะสไลด์ที่เราต้องการ ให้เราคลิกเลือกสไลด์ ในมุมมองปกติ จากนั้นเลือกการเปลี่ยนแปลง เช่น

การเปลี่ยนสัญลักษณ์ข้อความหรือ bullet style ระดับแรกในงานนำเสนอ
ไปที่เมนู View tab, จากนั้นไปที่ Slide Master.

คลิกที่บริเวณ bullet.

คลิกปุ่ม Home tab.

ในกลุ่มย่อหน้าหรือ Paragraph, คลิกลูกศรข้างๆ Bullets icon จากนั้นคลิกปุ่ม Bullets and Numbering.

เลือกรูปแบบสัญลักษณ์ที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK.

ในกล่องหน้าต่าง bullets and Numbering

เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของสัญลักษณ์ในงานนำเสนอ

ในวิธีการที่คล้ายๆ กัน เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสไลด์และรูปแบบของ แม่แบบ ไปที่ Home tab. ยกตัวอย่าง เราสามารถเปลี่ยนข้อความ สีสัน และขนาด และสามารถเปลี่ยนกั้นหน้าของสัญลักษณ์ข้อความ จากช่องย่อหน้าด้วย

การกำหนดวันเดือนปี และหมายเลขสไลด์ผ่าน แม่แบบ

ในมุมมองปกติคลิกปุ่มคำสั่ง Insert tab.

คลิก Header และ Footer, Date and Time, หรือหมายเลขสไลด์ ,ระบุสไลด์ที่ต้องการให้ปรากฏ

ในส่วนของ Header and Footer dialog box

ระบุหมายเลขสไลด์ หรือข้อความด้านล่าง footer information ในช่องรับข้อความ

ในช่องนี้, เราสามารถใส่หมายเลขสไลด์ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งจะแสดงหรือปรากฎในจุดที่เรากำหนดหรือวางไว้ตามแม่แบบสไลด์หรือ slide master.

การใส่ลิงค์ หรือ hyperlink, ลงในสไลด์ เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถสืบค้น หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้บนอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นยังสามารถสร้างลิงค์เชื่อมโยงระหว่างสไลด์ด้วยกันเองได้ด้วย เพื่อความรวดเร็วในการนำเสนอหรืออ้างอิงนั้นเอง

Note: โดย Hyperlinks จะทำงานหรือมีผลต่อเมื่อมีการนำเสนอผลงานเท่านั้นนะครับ
การใส่ hyperlink บนสไลด์ในงานนำเสนอเดียวกัน หรือระหว่างสไลด์นั้นแหละครับ อย่างงนะ

ในมุมมองปกติหรือว่า Normal view, เลือกข้อความ วัตถุ รูปภาพที่ต้องการสร้างลิงค์ hyperlink.
ไปที่ Insert tab, ในเมนู Links group, เลือก Hyperlink.
ภายใต้ช่อง Under Link to, คลิกที่ Place in This Document.
ทำตามต่อไปนี้:
ลิงค์ไปที่การนำเสนอปัจจุบัน หรือ current presentation:
ภายใต้ช่อง Select a place in this document,คลิกปุ่ม custom show ที่เราต้องการใช้เป็น hyperlink destination.
เลือกรายการที่แสดงอยู่ และกลับมาที่ check box.
ลิงค์ไปที่สไลด์ปัจจุบันหรือ current presentation:

ภายใต้ Select a place in this document, เลือก hyperlink destination.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า