การกำหนดค่า USB ให้เป็น Read only

การกำหนดค่า USB ให้เป็น Read only
สามารถกำหนดหรือตั้งค่า การกำหนดค่า USB ให้เป็น Read only โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันการลักลอบขโมยข้อมูลด้วยการเสียบ USB ไดร์ฟ และคัดลอกข้อมูลของเราบนคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน ซึ่งมีวิธีการปิดความสามารถของ USB พอร์ตโดยการเข้าไปแก้ไขค่า Enable/disable พอร์ตในการตั้งค่า BIOS ของเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ แต่ข้อจำกัดก็คือ เราไม่สามารถต่ออุปกรณ์ทุกชนิดผ่าน USB พอร์ตได้เลย เช่น เครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ และอุปกรณ์ USB ชนิดต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการ การกำหนดค่า USB ให้เป็น Read only จึงนับเป็นทางเลือกที่ดีในการป้องกันข้อมูล โดยผู้ที่เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
1 คลิก Start/run/พิมพ์คำว่า regedit แล้วกดแป้น Enter
2 ค้นหาคีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
3 ให้เราเลือก UsbStor แล้วคลิกๆ ที่ Start Value
4 ในช่อง Value data ให้ใส่ 4 ลงไปที่ Disable จะเห็นว่าค่าเดิมเป็นเลข 3 ดังนั้นหากเราต้องการกำหนดให้ UBS ที่นำมาเสียบสามารถบันทึกหรือคัดลอกข้อมูลได้เช่นเดิม ก็ทำตามขั้นตอนด้านบนอีกครั้ง และใส่ค่า Value data เป็น 3

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า