เกมส์ Words Rock 2

Words Rock 2 เป็นเดโมเกมส์แนวการศึกษา ที่จะช่วยให้ผู้เล่นโดยเฉพาะเด็กๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และหลักภาษาหรือไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษ ไปพร้อมๆ กันได้เป็นอย่างดี โดยเกมส์ออกแบบมาเป็นกลุ่มอายุของเด็กให้เลือกเล่นตามระดับของความยากง่าย โดยเป็นลักษณะการแก้ปัญหา หรือทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่เกมส์ออกแบบมา สามารถเล่นได้ทั้งแบบคนเดียว หรือเล่นแบบหลายคน โดยมีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมให้ทดสอบกันมากกว่า 3,200 ระดับกันทีเดียว จึงเหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการเกมส์แนวความรู้ เพื่อการศึกษาด้านภาษาอังกฤษให้บุตรหลานได้เล่นกันครับ
ดาวโหลด Words Rock 2
ขนาดไฟล์ 65.40 MB
รองรับ Windows Vista/7

Improve your word and grammar skills with this cool educational game

You’re a street-smart Freak Seeker on the trail of the devious, slippery Super Slugs in this bounty-hunting free-for-all. But there’s one small problem … they can make themselves invisible! Complete word skills activities to search the streets with your cool Freak Seeking gear.

With a bit of luck (and a few cool gadgets up your sleeve) you’ll outsmart the other Freak Seekers, track down the most Slugs and become the number one Slug Buster!

You'll have to outsmart your competitors as you solve your share of over 3,200 hands-on word skill activities. Words spring to life in this quirky, exciting single and multiplayer game.

Get started straight out of the box, or take advantage of the powerful diagnostic and reporting capabilities to zero in on your child’s learning needs.

Here are some key features of "Words Rock 2":

· Over 3,200 hands-on activities in vocabulary, spelling, grammar, punctuation, and pre-literacy
· Fine-tuned educational content with large window sizes, and drag-and-drop and snap-to functionality for ease of use
· Concentrate on areas needing attention with Questions Only mode
· Correlated to the language curriculum of each Australian state and New Zealand
· Simple, kid-friendly animated interface that enhances self-directed learning

Requirements:

· OS: Windows Vista/7

Limitations:

· A limit of 10 users
· No class management
· 100 sample activities
· 1 Reward game
· Up to 20 users across 3 classes

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า