การติดตั้ง ASP

การติดตั้ง ASP (Active Server Pages) ถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอินเตอร์เน็ต IIS หรือ Internet Information Server ซึ่งจะมาพร้อมระบบปฏิบัติการวินโดว์รุ่นต่างๆ อาทิเช่น XP,2000,7,2003 Server เป็นต้น สำหรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น Mac OS, Linux,และ Unix ปัจุบันยังไม่รองรับ ASP ดังนั้นถ้าใครต้องการฝึกหัดภาษา ASP ก็จะต้องใช้ระบบปฏิบัติการตามที่กล่าวมาแล้วข้างบนครับ


เราจำเป็นะต้องมีแผ่น CD โปรแกรมของวินโดว์ ในการติดตั้ง IIS เพื่อทดสอบการทำงานของภาษา ASP ครับ ถ้าใครไม่มีแผ่นก็หาซ้อหรือขอยืมเพื่อนๆ ของคุณมาก่อนก็ได้ โดยในเนื้อหานี้จะเป็นการติดตั้งบน XP


Note: ทาง Chilisoft มีทางออกสำหรับ Linux และ Solaris สามารถดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Sun's web site: Sun Java System Active Server Pages 4.0.

มาดูการ installing asp และ iis บน windows xp professional กันครับ
ประการแรก หาแผ่น CD โปรแกรมวินโดว์ XP มาก่อนและใส่เข้าไปในหัวอ่านให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้เราทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เปิดไปที่แผงควบคุมวินโดว์หรือ control panel. Click Start - Settings ->Control Panel
ไปที่ "Add or Remove Programs"
ทางซ้ายมือของ popup window เลือก "Add or Remove Windows Components"
เลื่อนลงมานกระทั่งเห็นคำว่า Internet Information Services (IIS)
ถ้า IIS ไม่ถูกเลือกให้เราติ้กเลือก เพื่อนำมาใช้งาน
คลิก Next และทำตามคำแนะนำการติดตั้งจากวิซาร์ดหรือตัวช่วยการติดตั้ง
เมื่อการติดตั้งสมบูรณ์ ให้เราทดสอบโดยเปิดไปที่โปรแกรมท่องเน็ต Internet Explorer ในช่องที่อยู่พิมพ์ http://localhost
ถ้าการติดตั้ง IIS ถูกต้อง เราจะเห็นหน้าเพจแสดงความยินดีต้อนรับการใช้งาน http://localhost/localstart.asp
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال