การทดสอบการทำงานของภาษา ASP

การรันภาษา ASP
ถ้าเราไม่รู้ว่าจะบันทึกและเปิดไฟล์ ASP ที่เราสร้างขึ้นมาจากที่ไหน บทความนี้จะช่วยแนะนำขั้นตอน ซึ่งต่อเนื่องจากขั้นตอนการติดตั้ง IIS บนวินโดว์เพื่อใช้จำลอง/ทดสอบโปรแกรมภาษา ASP กันนะครับ ซึ่งเราจำเป็นจะต้องรู้จักแฟ้มหรือโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของเรา คือโฟลเดอร์ Inetpub
โดยเราสามารถไปตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์ Inetpub


เปิดไปที่ "My Computer" หรือ "Windows Explorer" เพื่อที่เราสามารถดูระบบไฟล์/โฟลเดอร์
เปิด drive (C:)
ใช้กาสร Double click โฟลเดอร์ Inetpub folder
Double click โฟลเดอร์ wwwroot - เส้นทางเต็มๆ คือ "C:\Inetpub\wwwroot"
ภายในโฟลเดอร์จะมีไฟล์ชื่อ "localstart.asp"
แน่นอนว่าไฟล์ ASP ที่เราสร้างขึ้นมาและต้องการทดสอบการทำงานก็ะต้องนำมาเก็บหรือวางไว้ในโฟลเดอร์ดังกล่าว

เราสามารถนำไฟล์/คัดลอก/วาง ไฟล์ Script ภาษา ASp ที่เราจะสร้างเข้ามาไว้ในโฟลเดอร์นี้เพื่อทดสอบการทำงานหรือเรียกใช้งานได้ทันทีครับ
ภายในโฟลเดอร์ wwwroot เราสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์เฉพาะขึ้นมาใหม่ สำหรับการทดสอบภาษา ASp ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมาเป็นการส่วนตัวได้
เช่นเป็นโฟลเดอร์ testasp เป็นต้น
tips
1. ต้องแน่ใจว่าเราบันทึกไฟล์หรือวางไฟลื ASP ไปที่ C:\Inetpub\wwwroot\testasp
2. การทดสอบการทำงานของ ASP ให้เราใช้โปรแกรม Internet Explorerและพิมพ์ URL เป็น http://localhost/testasp/ชื่อไฟล์..asp

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า