จัดการโปรแกรมที่ไม่ต้องการด้วย SlimComputer

SlimComputer removes trialware, adware, toolbars, unwanted start-up entries and other unnecessary items from a PC. SlimComputer uses cloud technology and community feedback to provide recommendations about which programs on a PC are unneeded. Using real-time scanning and a live stream to a community-sourced data cloud, SlimComputer evaluates items on a PC and offers customized recommendations to improve PC performance. With one click of the run scan button in the SlimComputer main window, consumers receive information about which software, start-up items and toolbars are considered optional on their PC. The interactive assessments from the SlimComputer, user-based community provide information about the function and usefulness of each item on an individual PC. Users can receive and make recommendations about various pieces of software and rate applications all within the SlimComputer program. This community-based feedback and social infrastructure system separates SlimComputer from other PC cleaning and utility programs. User ratings make up a network of community-sourced data. Every minute, that community-sourced data is fed into a dynamic data-cloud. Every new toolbar, promotion, proprietary service even spyware and adware is catalogued instantly. As soon as the computing community knows about something, SlimComputer knows about it and establishes a profile for it. By accessing this contributivee cloud at all times, SlimComputer creates a customized cleaning profile for any given computer. In addition, SlimComputer provides a single dashboard for access to powerful built-in Windows tools, and can restore disabled start-ups, toolbars and short-cuts with one click. With its community-based feedback about applications and their usefulness.
What's new in this version: Version 1.3.18283 includes minor bug fixes for the installation package and optimizations for the cloud-communications system
.
SlimComputer ก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมที่เราไม่ต้องการครับ เช่น โปรแกรมที่เราไม่ต้องการ โปรแกรมแถมฟรีที่ติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมหลักที่เราลงไว้ โปรแกรมทดลองใช้ที่หมดอายุการใช้งานไปแล้ว เครื่องมือต่างๆที่ติดตั้งมาโดยที่เราไม่ต้องการ และสิ่งที่ไม่จำเป็นต่างๆออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ โดยหลักการทำงานของตัวโปรแกรมเป็นการแสกนเครื่องของเราแล้วจัดเรียงลำดับมาว่า โปรแกรมใดใช้งานบ่อย โปรแกรมใดใช้งานบ้าง และโปรแกรมอะไรแทบไม่ได้ใช้งานเลย   จากนั้นเราก็สามารถเลือกโปรแกรมที่เราไม่ต้องการลบทิ้งไปได้ครับ อีกทั้งยังช่วยบำรุงรักษาเครื่องของเราโดยการผิดแอบพลิเคชั่นที่ไม่จำเป็นของเราออกไปครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับใครที่มีไฟล์หรือโปรแกรมรกเครื่องมาก เพียงแค่เสียเวลาไม่กี่นาทีก็ทำให้เราสามารถจัดการโปรแกรมที่ไม่จำเป็นทั้งหลายภายในเครื่องได้แล้วครับ

Version: 1.3.18283
File size: 565.84K
Date added: February 01, 2012
Price: Free
Operating system: Windows XP/Vista/7

ดาวน์โหลด SlimComputer 1.3


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า