ค้นหาไฟล์ด้วยความรวดเร็วด้วย Ultra File Search Lite

From Stegisoft:
Ultra File Search Lite is a Search Utility which is able to quickly find Files, Folders and Text on your Local, Network, DVD, CD-ROM, USB Hard or Flash Drives. UltraFileSearch Lite allows you to specify several File Names and multiple Drives and/or Folders at the same time; it is able to sort out Files and Folders according to their properties and find Files which contain one or more specific words or sentences. The Lite version features allows you to specify the File Name Mask in 2 ways: "Simple" and "Wildcards", search in Plain Text Files and in Binary Files looking in their Raw Format, filter for Files Newer than or Older than or within a specific Date range, rows of the results are numbered for an easy recognition, and ability to zoom the text for better legibility.
What's new in this version: Version 2.4.0.12114 increased the speed of scrolling pages in the Results Window.

Ultra File Search Lite เป็นโปรแกรมสำหรับค้นหาไฟล์โดยความสามารถที่ค่อนทรงประสิทธิ์ ในด้านของความรวดเร็วในการแสกนสถานที่จัดเก็บในเครื่องของเรา ซึ่งโดยรวมแล้วหากเราใช้ตัววินโดว์ในการค้นหาไฟล์ต่างนั้น จะกินเวลาค่อนข้างมาก และมีความสามารถในการค้นหาไฟล์ที่มีคำประกอบหรือประโยคประกอบต่างได้อย่างรวดเร็ว สามารถค้นหาตามคุณสมบัติของไฟล์ อีกทั้งยังสามารถค้นไฟล์ไฟล์ตามเวลาที่เราน้ำไฟล์นั้นมาลงเครื่องอีกด้วย สิ่งที่ทำให้ Ultra File Search Lite เป็นโปรแกรมที่เราควรเลือกใช้ นั่นก็คือ ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลภายในเครื่องครับ

ข้อมูลพื้นฐานของโปรแกรม 

Version:2.4.0.12114
File size:2.81MB
Date added:April 24, 2012
Price:Free
Operating system:Windows NT/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT 4

ดาวโหลด Ultra File Search Lite


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า