ออกแบบแผนผังวงจรด้วย yEd Graph Editor

Use yEd to quickly create flow charts, UML diagrams, mind maps, and many other kinds of diagrams, graphs, and networks. Choose from a wide range of highly sophisticated layout algorithms to automatically arrange your diagrams in no time. An intuitive and visually appealing user interface makes creating diagrams fun. Once you are done with creating a diagram you can save, print, or export it to popular formats like PDF, SWF, EMF, SVG, JPEG, GIF, PNG, or HTML image maps, HTML Flash Viewer.
What's new in this version: Version 3.9.1 added BPMN 2.0 Artifact and Conversation elements and enhanced Task and Marker support of Activity elements and the GEDCOM import with support for reading IDs containing non-alphanumeric characters.


การออกแบบแผนผังการทำงาน องค์กร หรือไดอแกรมการทำงานของวงจรทางไฟฟ้า หรือคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานอย่าง Powerpoint หรือ Word เป็นตัวช่วยการสร้างได้ อย่างไรก็ตามก็จะมีข้อจำกัดบ้างในการทำงาน หากว่าคุณต้องการหรือมองหาฟรีแวร์สำหรับการสร้างแผนผังโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลงานตรงตามที่คุณต้องการมากที่สุด ก็คงเป็นเหตุผลที่จะใช้งาน yEd Graph Editor เป็นตัวช่วยในการออกแบบแผนผังหรือโครงงานที่ซับซ้อนของคุณ หน้าตาโปรแกรมออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายๆ หลังการสร้างสามารถพิมพ์หรือบันทึกผลงานเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆ เช่น PDF, SWF, EMF, SVG, JPEG, GIF, PNG, or HTML

จุดเด่นของโปรแกรม
คือเป็นของฟรีที่พัฒนาออกมาด้วยภาษา Open Source
สามารถใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Unix/Linux, and Mac OS X.

คุณสมบัติของโปรแกรม
Version: 3.9.1
File size: 40.84MB
Date added: March 29, 2012
Price: Free
Operating system: Windows XP/Vista/7

Ready-to-use Diagram Elements. พร้อมใช้งานแม่แบบเทมเพลต

Clearly Displayed Data แสดงข้อมูลแผนผังอย่างชัดเจน

Intuitive User Interface หน้าตาการใช้งานที่ดึงดูดใจ 
Automatic Layout โครงสร้างแผนผังอัตโนมัติ 

ดาวโหลด yEd Graph Editor

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال