ระวังภัยแผ่นดินไหวด้วย eQuake Alert ฟังก์ชั่นเสริมของ Firefox

From Venugopalan Priyadarsan:
eQuake alert is a handy add-on, which alerts you with the basic information (date, location, and magnitude) of each earthquake. By default your browser will shake proportional to the earthquake magnitude. You can configure the alert methods and even you can limit the alerts by the earth quake magnitude. The recent quakes menu provides a link to the detailed information of quake at the USGS (US Geological Survey) website.

เดิมทีแล้วภัยพิบัติประเภทแผ่นดินไหวถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่มีความอันตรายสูงมากเลยทีเดียว หลายคนอาจจะเห็นว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่นั่นเป็นความคิดที่ผิด ปัจจุบันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นค่อนข้างถี่ต่างจุดต่างๆรอบโลก และประเด็นสำคัญคือมันอาจจะส่งผลมาถึงตัวคุณโดยที่คุณไม่อาจจะล่วงรู้ได้ แผ่นดินไหวมักมีการแจ้งเตือนตามศูนย์ภัยพิบัติต่างๆ แต่นั้นไม่ใช่ทางเดียวที่เราจะสามารถรับข้อมูลข่าวสารของเหตุการณ์แผ่นดินไหว eQuake Alert ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมจาก Firefox สามารถช่วยเปิดหูเปิดตาคุณได้ โดยโปรแกรมตัวนี้จะมีการแจ้งถึงเหตุแผ่นดินไหวจากจุดต่างๆของโลกตลอดเวลา โดยอ้างอิงข้อมูลจาก USGS 

Version: 7.0.1
File size: 123.87K
Date added: October 22, 2011
Price: Free
Operating system: Windows 2000/XP/Vista/7

ดาวน์โหลด eQuakeAlert for Firefox


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า