คัดลอก/เคลื่อนย้ายไฟล์ของท่านด้วย TeraCopy

TeraCopy is a free utility designed to copy/move files faster and more secure. TeraCopy can resume broken file transfers. TeraCopy skips bad files during copy and even shows the skipped files at the end of files transfer. Calculates files CRC checksum on the fly to speed up source and target files comparison. Seamless integration with Windows Explorer allows you to keep working with files as usual.
What's new in this version: Version 2.27 has added better handling multiple copy processes.

TeraCopy เป็นโปรแกรมสำหรับการเคลื่อนย้ายและคัดลอกไฟล์ต่างๆให้ได้ความรวดเร็วสะดวกสบายและทำให้ไฟล์มีโอกาศเสียหายน้อย นอกจากนี้แล้วยังช่วยในการจัดการไฟล์ทำให้สามารถคัดลอกได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น สามารถแบ่งขนาดไฟล์ออกเป็นส่วนย่อยๆเพื่อความว่องไวในการคัดลอกหรือเคลื่อนย้ายในกรณีที่ท่านทำการคัดลอกไฟล์หลายๆไฟล์พร้อมกัน นอกจากนี้แล้วหากไฟล์ที่ทำการคัดลอกหรือเคลื่อนย้ายอยู่เกิดมีปัญหาขึ้นมา เราสามารถเลือกที่จะข้ามไฟล์นั้นไปได้ โดยที่ไท่จำเป็นต้องเสียเวลาทำการคัดลอกหรือเคลื่อนย้านใหม่ทั้งหมด TeraCopy เป็นโปรแกรมช่วยเคลื่อนย้ายหรือคัดลอกไฟล์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยรวมแล้วมีความนิยมสูงมากเนื่องจากใช้งานง่ายและสะดวกสบายครับ

Version: 2.27
File size: 2.8MB
Date added: November 19, 2011
Price: Free
Operating system: Windows 2000/XP/Vista/7

ดาวน์โหลด TeraCopy 2.27Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า