รักษาและเพิ่มสมรรถภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย Cloud System Booster

Cloud System Booster โปรแกรมจาก Anvisoft เป็นตัวเครื่องมือที่ใช้สำหรับซ่อมบำรุงระบบไฟล์ต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ไม่ว่าจะเป็น การลบไฟล์ขยะที่รกเครื่องของเราทั้งหลายทิ้งหรือการลบระบบคำสั่งที่ไม่จำเป็นทิ้งออกไป การใช้งานตัวโปรแกรมนี้ก็ง่ายแสนง่ายด้วยตัวเลือกเพียงไม่กี่คลิกก็สามารถทำความสะอาดเครื่องจคอมพิวเตอร์ของคุณให้สะอาดใหม่ขึ้นมาได้ เพียงแค่คุณทำการสแกนเครื่องแล้วก็เลือกจัดการในสิ่งที่คุณต้ิิงการก็เป็นอันเสร็จ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าให้ตัวโปรแกรมมีการใช้การทำความสะอากเครื่องของคุณโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย  Cloud System Booster ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นในการดูแลรักษาเครื่องโดยการกำจัดสิ่งที่ไม่ได้ใช้การออกไป เช่น History Page/File ต่างๆที่เครื่องคอมฯเก็บไว้ Cookies ต่างๆที่ได้จากการเยี่ยมชมเพ็จในอินเตอร์เน็ต ฯลฯ สามารถปรับแต่งการทำงานของระบบปฏิบัิติการของคุณเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถซ่อมแซมไฟล์ประเภท Registry ที่พังเสียหายได้ ภายหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานแล้วปรากฏว่าสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดีเลยทีเดียว 

From Anvisoft:
Powerful Cleaner to Clean and Free up Disk: It scans and analyzes entire computers in as little as one second, and cleans computer by several aspects, including junk data on disk, registry, and more unneeded Windows files. Cloud System Booster's engine is fast and powerful, and it scans deeply and thoroughly than traditional system cleaner and optimization tool. Disable Unneeded Services and Optimize PC: Services are small helper programs that aid larger applications. By customizing which services are active and which are disabled, Cloud System Booster can optimize your computer to make it perform at its peak. It optimizes network connection to accelerate surfing speed and make Internet speed run smoother. One Click to Perform a Scan and Execute Through Cleaning and Fixing: Cleaning computers, fixing PC errors, and optimizing System are not difficult by the one-click solution provided by Anvisoft. After setting your own-defined scanning and cleaning or fixing modules, you can simply click the Boost button to execute completely PC cleaning, optimizing and repairing. It's designed PC novices without thinking. Typical Expert Mode for Professional PC Fix: If you are a tech professional, Cloud System Booster will also satisfy your requirements. Go to expert mode by clicking EXPERT button on the right corner, and select the module you want to scan, and also you could select or unselect items you want to scan in your system. Chameleon - Change Skin with Simple Drop: You will not miss this amazing function of Cloud System Booster. It's nothing related to system optimization or cleaning function, but it's really shine your eyes. You can select and make your favorite pictures to be the background or skin of Cloud System Booster.
What's new in this version:Version 1.0.4:
Repair problems related to interfering with PC performance.
Update major database.
Optimize the "Check for update".
Optimize the operation of Expert Mode.
Update skins.
Improve the Restore function
.
Version: 1.0.4
File size: 6.05MB
Date added: May 17, 2012
Price: Free
Operating system: Windows XP/Vista/7

ดาวน์โหลด Cloud System Booster


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า