การสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติ Access 2007

การสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติ Access 2007 เราสามารถสร้างและปรับแต่งการทำงานได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุงยาก
เหตุผลของการสร้างแบบฟอร์ม
เพื่อความสะดวก
ความสวยงาม
ง่ายในการกรอกข้อมูล
ดูดีมีคลาสขึ้นมา
ความพอใจของเราเอง
จะว่าไปเราสามารถกรอกข้อมูลเข้าไปตรงๆ ในฐานข้อมูลผ่านตารางฐานข้อมูลได้เลย ถ้าเราไม่ต้องการอะไรที่ดูมีการเชื่อมต่อ หรือควบคุมตารางอีกชั้น
ก่อนจะเริ่มสร้างแบบฟอร์ม เราจะต้องมีตารางฐานข้อมูลเสียก่อน
ขั้นตอนการสร้างก็ไม่ยากครับ ทางโปรแกรม Access ได้เตรียมปุ่มคำสั่งสำหรับการสร้าง/ออกแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เราแบบอัตโนมัติไว้แล้ว บนเมนูแถบเครื่องมือแบบริบบอน ไปที่เมนู สร้าง และ คลิกที่ไอค่อนคำสั่ง ฟอร์ม

เราก็จะได้แบบฟอร์มอัตโนมัติ ทันที ที่เราสามารถใช้งาน/ปรับแต่ง เพิ่มเติม ได้เลยครับถ้าทำถูกต้องก็จะได้ ฟอร์มตามภาพประกอบครับ
ต่อไปเราก็ปรับแต่งและใส่ปุ่มคำสั่งเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น เร็วขึ้น เช่น มาดูตัวอย่าง การแทรกปุ่ม คัดลอกหรือ Copy ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถ คัดลอกระเบียนของฐานข้อมูลที่เราต้องการเพิ่มขึ้นมา จากนั้นก็เปลี่ยนแปลงเฉพาะ รายการที่แตกต่างกัน เรามาดูวิธีการเพิ่มปุ่มคำสั่ง และการทำงานของปุ่มกันครับ

บนพื้นที่ว่างๆ ของฟอร์ม คลิกเม้าส์ขวา เพื่อแสดงคำสั่งขึ้นมาตามภาพ คลิกเลือก มุมมองออกแบบ

จากนั้น มองหาไอค่อนคำสั่ง xxxx คลิก แล้ว นำมาแดรก /ลากแล้ววางลงบริเวณพื้นที่ของฟอร์มตามต้องการ
ซึ่งโปรแกรม Access จะเตรียมผู้ช่วยในการแทรกคำสั่งการทำงานให้เรา ในลักษณะคลิกและเลือก ตามที่เราต้องการ


ตามตัวอย่าง ต้องการให้อยู่ที่มุมล่างซ้ายของ ฟอร์ม ก็แดรกและวางได้ เลย โปรแกรมจะแสดงกล่องโต่ตอบการวางคำสั่งขึ้นมาให้เราเลือก การดำเนินการกับระเบียน และ การกระทำ เป็น ระเบียนที่ซ้ำกัน
ในหน้าต่างถัดมา จะเป็นการกำหนดลักษณะของปุ่ม มี 2 ตัวเลือก คือ ข้อความ และ รูปภาพ โดยจะมีตัวอย่างเล็กๆ พรีวิวให้ดูด้านซ้ายมือ

ขั้นตอนต่อมาตั้งชื่อของปุ่ม สามารถเอาค่าที่โปรแกรม กำหนดให้ก็ได้ หรือจะตั้งใหม่ ตามต้องการของเราก็ได้ (ภาษาอังกฤษ) จากนั้นคลิกปุ่ม เสร็จสิ้น ให้เราทดสอบ ฟอร์ม โดยการกลับไปที่มุมมองปกติของฟอร์ม
ในมุมมองปกติ ถ้าเราต้องการคัดลอกระเบียนไหน ก็เลื่อนไปอยู่ที่ระเบียนนั้นๆ ก่อน จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง ระเบียนที่ซ้ำกัน เราก็จะได้ระเบียน เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งไปต่อเพิ่มขึ้นมาที่ท้ายสุดของข้อมูลทันที่ เราก็แค่แก้ไข/เปลี่ยนเฉพาะรายการที่ต้องการ ก็พอ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า