สำรองข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วย Ocster Backup Freeware Windows Edition

From Ocster:
This is a great backup software that was designed from the start to work fully automatic. You simply specify what you want backed up and when and then the software takes care of the rest.The backups can be stored either on an external local hard disk or (for a small fee) via the internet on the specially secured and highly reliable Ocster Secure Storage. With Ocster Secure Storage multiple highly encrypted copies of the data are stored in professional data centers. This protects the data from the dangers that can render locally stored backups unusable at any time (hard disk crashes, fire, theft, water damage).
Ocster Backup Free is really easy to use and requires no technical knowledge at all. But it still supports all the advanced features one expects from a modern backup software like incremental backups, encryption, compression and backing up open files. Backups can also be interrupted at any time and later resumed at the same point, even after restarting the computer.

What's new in this version: Improved filtering rules, improved automatic troubleshooting, several other improvements and optimizations

Ocster Backup Freeware Windows Edition เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสำรองไฟล์ข้อมูลของเราไว้เผื่อกรณีที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของเรา โดยทั่วไปแล้วการสำรองไฟล์นั้นโปรแกรมประเภท Backup Files ส่วนใหญ่จะทำการสำรองระบบแบบเต็มไว้และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ทำการกู้คืนระบบได้ทนที ซึ่งระบบกู้คืนเช่นนี้มีอยู่ในระบบวินโดว์ของเราแต่แรกเลยครับ แต่ Ocster Backup Freeware Windows Edition นั้นมีหลักการสำรองไฟล์ที่เราต้องการต่างออกไป นั่นคือตัวโปรแกรมนี้จะไม่ทำการสำรองระบบที่เซฟพอยน์ไว้ แต่จะเป็นการเลือกสำรองข้อมูลในส่วนที่ผู้ใช้จำเป็นเท่านั้น นั่นคือโปรแกรมตัวนี้สามารถเลือกสำรองเฉพาะสิ่งที่ท่านต้องการได้ การสำรองไฟล์จากโปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บไฟล์สำรองไว้ในพื้นที่จัดเก็ยภายนอก เช่น CD Flash Drive ฯลฯ และยังสามารถเลือกเก็บไฟล์สำรองไว้ในระบบจัดเก็บไฟล์ในอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย (ต้องเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย) อย่าลืมว่าในบางครั้งแล้วการสำรองไฟล์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเองก็ใช้การไม่ได้ด้วยหลายๆปัจจัย เช่น น้ำท่วม ฯลฯ ดังนั้นแล้วหากเป็นไปได้จึงควรที่จะสำรองข้อมูลย่อยๆสำคัญๆของเราไวให้ปลอดภัยเสมอครับ 

Version: 1.79
File size: 22.52MB
Date added: May 14, 2012
Price: Free
Operating system: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7

ดาวน์โหลด  Ocster Backup Freeware Windows Edition


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า