การแทรกปุ่มคำสั่งค้นหาบนฟอร์ม Access 2007

การสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติ Access 2007 เราสามารถสร้างและปรับแต่งการทำงานได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุงยาก
เหตุผลของการสร้างแบบฟอร์ม
เพื่อความสะดวก
ความสวยงาม
ง่ายในการกรอกข้อมูล
ดูดีมีคลาสขึ้นมา
ความพอใจของเราเอง
จะว่าไปเราสามารถกรอกข้อมูลเข้าไปตรงๆ ในฐานข้อมูลผ่านตารางฐานข้อมูลได้เลย ถ้าเราไม่ต้องการอะไรที่ดูมีการเชื่อมต่อ หรือควบคุมตารางอีกชั้น
ก่อนจะเริ่มสร้างแบบฟอร์ม เราจะต้องมีตารางฐานข้อมูลเสียก่อน
ขั้นตอนการสร้างก็ไม่ยากครับ ทางโปรแกรม Access ได้เตรียมปุ่มคำสั่งสำหรับการสร้าง/ออกแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เราแบบอัตโนมัติไว้แล้ว บนเมนูแถบเครื่องมือแบบริบบอน ไปที่เมนู สร้าง และ คลิกที่ไอค่อนคำสั่ง ฟอร์ม

เราก็จะได้แบบฟอร์มอัตโนมัติ ทันที ที่เราสามารถใช้งาน/ปรับแต่ง เพิ่มเติม ได้เลยครับถ้าทำถูกต้องก็จะได้ ฟอร์มตามภาพประกอบครับ
ต่อไปเราก็ปรับแต่งและใส่ปุ่มคำสั่งเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น เร็วขึ้น เช่น มาดูตัวอย่าง การแทรกปุ่มคำสั่งค้นหาบนฟอร์ม Access 2007 หรือ Search command ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถ ค้นหาระเบียนของฐานข้อมูลที่เราต้องการเพิ่มขึ้นมา เรามาดูวิธีการเพิ่มปุ่มคำสั่งค้นหาข้อมูล และการทำงานของปุ่มกันครับ

บนพื้นที่ว่างๆ ของฟอร์ม คลิกเม้าส์ขวา เพื่อแสดงคำสั่งขึ้นมาตามภาพ คลิกเลือก มุมมองออกแบบ

จากนั้น มองหาไอค่อนคำสั่ง xxxx คลิก แล้ว นำมาแดรก /ลากแล้ววางลงบริเวณพื้นที่ของฟอร์มตามต้องการ
ซึ่งโปรแกรม Access จะเตรียมผู้ช่วยในการแทรกคำสั่งการทำงานให้เรา ในลักษณะคลิกและเลือก ตามที่เราต้องการ


ตามตัวอย่าง ต้องการให้อยู่ที่มุมล่างซ้ายของ ฟอร์ม ก็แดรกและวางได้ เลย โปรแกรมจะแสดงกล่องโต้ตอบการวางคำสั่งขึ้นมาให้เราเลือก การนำทางระเบียน และ การกระทำ เป็น ค้นหาระเบียน

ในหน้าต่างถัดมา จะเป็นการกำหนดลักษณะของปุ่ม มี 2 ตัวเลือก คือ ข้อความ และ รูปภาพ โดยจะมีตัวอย่างเล็กๆ พรีวิวให้ดูด้านซ้ายมือ

ขั้นตอนต่อมาตั้งชื่อของปุ่ม สามารถเอาค่าที่โปรแกรม กำหนดให้ก็ได้ หรือจะตั้งใหม่ ตามต้องการของเราก็ได้ (ภาษาอังกฤษ) จากนั้นคลิกปุ่ม เสร็จสิ้น ให้เราทดสอบ ฟอร์ม โดยการกลับไปที่มุมมองปกติของฟอร์ม
การใช้งานเมื่อเรารันแบบฟอร์ม และต้องการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล ให้เราคลิกที่ปุ่มค้นหา จากนั้นกำหนดค่่าการค้นหา ตามลำดับดังนี้
สิ่งที่ค้นหา ให้เรากรอกคำที่ต้องการค้นหาลงไป เช่น ชื่อ นามสกุล จังหวัด ฯลฯ
มองหาใน เลือกเป็นชื่อตารางฐานข้อมูลของเรา เช่น Customer เป็นต้น
ตรงตาม ให้เลือกส่วนใดๆ ของข้อมูล เพราะจะเป็นการค้นหาจากบางส่วนของข้อมูลมาแสดงให้เรา
คลิกค้นหาถัดไป เพื่อเริ่มค้นหา

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า