แนะนำ DriverUpdate Driver

แนะนำ DriverUpdate Driver
ตามชื่อของโปรแกรมเลยครับ สำหรับคอมพิวเตอร์ PC หรือ Laptop ของใครก็ตามที่มีปัญหาการติดตั้งและลงโปรแกรม Driver ทำให้ไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพหรือขีดความสามารถของอุปกรณ์ หรือเครื่อง ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แนะนำ DriverUpdate Driver  เป็นฟรีแวร์ที่เป็น Partner ที่ทำงานร่วมกับ Microsoft เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความง่ายในการ Update Driver ของแต่ละอุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
จุดเด่นของโปรแกรม ได้แก่
การ Update ไดร์เวอร์ของอุปกรณ์ บน PC หรือ Laptop
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง
แก้ปัญหา Driver แย้งกัน หรือปัญหาขัดแย้งอื่นๆ
ดาวโหลด Driver ล่าสุด ง่ายๆ โดยการคลิก 1 ครั้ง
ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุด
ขั้นตอนการทำงาน
1 ดาวโหลดโปรแกรม
2 Run ตัวติดตั้ง ตามขั้นตอน และเปิดโปรแกรมขึ้นมา
3 คลิกปุ่ม scan update เพื่อรันหรือมองหา Driver ของเครื่อง จากนั้นคลิก Update


Check My Specs is a light, free and simple software tool for Windows Os that checks with a click you PC techinal specifications and if you want you can share them online.You will get a unique Spec ID and you will have your own online spec page to compare or share your pc specs with others. The Spec ID is unique and can be used to access, share , compare you pc specs and much more . Check the latest soft updates, widgets, gadgets on the website. Check My Specs has been tested on Windows XP, Vista and Windows 7 and is a very light application, making is extremely easy and quick to to use.

Main features:- Light Windows Free Software.
- Check your computer's specs at the click of a button (under 5 seconds).
- Compare your computer techinal performance with others.
- See other shared specs on Top 50 Specs and recent specs.
- Obtain a Spec ID and your own specs page : shareable and unique.
- Use data to solve issues, upgrades, or what software can run.
- Have CheckMySpecs on your blog, pages or iGoogle with the CheckMySpecs Gadget.
- Add the checkmyspecs gadget on your Browser Google Toolbar.
- Always Free to use.
- The first site to bring computer specs online, easy sharebale and comparable.What's new in this version:

Half size lighter application, new buttons, new graphical design, new specs site
สนใจดาวโหลด DriverUpdate Driver
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال