ดาวโหลด Orwell Dev-C++

สำหรับคนที่เป็นนักโปรแกรมเมอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจการพัฒนา การเขียนโปรแกรม การเขียนแอพ เพื่อนำมาใช้งานบนตลาดทั่วๆ ไป หรือ แม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา เขียนงานโครงการ ส่งงานครู หรือ อาจารย์ เป็นต้น 
หนึ่งของการพัฒนาโปรแรกม คือ การแปลภาษาหรือ Compile ให้ภาษาที่คนเราเขียนขึ้น ให้เป็นรูปแบบหรือ ภาษาที่คอมพิวเตอร์ สามารถอ่านและเข้าใจได้ ผ่านตัวกลางหรือตัวแปลงภาษา คือ Orwell Dev-C++  

Orwell Dev-C++ is a full-featured Integrated Development Environment (IDE) for the C/C++ programming language. It uses Mingw port of GCC (GNU Compiler Collection) as its compiler. It creates native Win32 executables, either console or GUI. Orwell Dev-C++ can also be used in combination with Cygwin. 

Features:
MinGW GCC 4.7.2 32bit
TDM-GCC 4.7.1 32/64bit
Syntax highlighting
Code completion
Shows information about code when hovering above code
Provides user-editable shortcuts and tools
GPROF profiling
GDB debugging
Devpak IDE extensions


What's new in this version:

Slightly decreased flicker during editor opening.
Makefiles are now highlighted as if they are source files.
Opening braces after a 'default' keyword are now completed correctly.
Fixed a bug in NewFunctionFrm and NewVarFrm that caused crashes (thank you for reporting).
Rewritten ancient source code of devcppPortable.exe. It is now immune to overflows due to arguments of length more than 400.
Fixed a bug in TCppParser that

ดาวโหลด Orwell Dev-C++
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال