ตัดต่อเสียงด้วย Free Audio Editor 2014

Free Audio Editor is a multi-functional audio editor that allows you to perform various operations with your audio files, such as filtering, adding effects. The program includes more than 20 artistic audio effects and filters. You can record new audio from your microphone or any other input source, insert noise or silence and even schedule recording. It displays waveform of the audio files, easier for users of any levels to visually edit it (Cut, Copy, Delete Silence, Paste, Paste From File, Mix, Mix From File).


What's new in this version:

Version 8.9.9 may include unspecified updates, enhancements, or bug fixes.

Free Audio Editor 2014 เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ แบบเอนกประสงค์ หรือหลากหลายความสามารถในการทำงานด้านเสียง เหมาะสำหรับสตูดิโอเสียง ห้องบันทึกเสียง ห้องอัดคำบรรยายเสียง ตัดต่อ บันทึกเสียงคำบรรยาย

โปรแกรม Free Audio Editor 2014 มาพร้อม ลูกเล่นหรือ effect เสียงที่น่าสนใจในการใช้งานมากกว่า 20 ศิลปิน

การบันทึกเสียง ด้วย Free Audio Editor 2014 สามารถทำได้โดยผ่านไมค์โครโฟน หรือผ่านส่ายสัญญาณเสียง in put /out put audio ก้ได้เช่นกัน

ประสิทธิภาพอื่นๆ

ได้แก่การปรับแต่งเสียง

การเงียบเสียง

การตั้งเวลาในการอัดเสียง

ประสิทธิภาพพื้นฐานงานเสียงทั่วไป ได้แก่ การตัด การ copy การลบ การผสมไฟล์เสียง และ อื่นๆ

สนใจดาวโหลด Free Audio Editor 2014


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า