ดาวโหลด Microsoft .NET Framework 4

Microsoft .NET Framework 4 เป็นโปรแกรมที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งและใช้งานกับการพัฒนาโปรแกรมการทำงาน หรือการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งาน ในทุกๆ อย่างๆ โดยมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับเครื่องของฝั่งผู้พัฒนาแอพหรือโปรแกรม ให้สามารถทำงานได้ รันได้ ตรวจสอบได้ เป็นต้น

ในส่วนของฝั่งผู้ใช้งาน อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่า ยกเว้นบางครั้งอาจจะมีความจำเป็นในการดาวโหลด และติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถแสดง หรือใช้งานแอพ หรือโปรแกรม นั้นๆ

ความสามารถ Microsoft .NET Framework 4

พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน Common Language Runtime (CLR)

พัฒนาการทำงานของ Base Class Library (BCL

การจัดการหน่วยความจำและชุดตัวเลขใหม่

ปรับประสิทธิภาพการทำงานกับ Visual Basic และภาษา C#

รองรับการทำงานกับ Windows 7

และ ประสิทธิภาพการทำงานอื่นๆ เช่น ODate

Microsoft .NET Framework 4 is Microsoft's comprehensive and consistent programming model for building applications that have secure communication and the ability to model a range of business processes. It provides improvements in Common Language Runtime (CLR) and), Base Class Library (BCL new memory mapped file and numeric types, innovations in the Visual Basic and C# languages, and support for Windows 7 multi-touch, ribbon controls, taskbar extensibility features, and Surface 2.0 SDK. WCF Data Services is a component of the .NET Framework that enables you to create REST-based services and applications that use the Open Data Protocol (OData) to expose and consume data over the Web.


ผู้ใช้งานที่สนใจและต้องการ ดาวโหลด Microsoft .NET Framework 4 มาใช้งานก็สามารถที่จะโหลดมาติดตั้งและทดสอบการทำงานกันได้ครับ
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال