ดาวโหลด Redo Backup and Recovery

การสำรองข้อมูลหรือการ Back up นับว่ามีความสำคัญมากๆ ในการทำงานของทุกคน หน่วยงาน หรือองค์กร เพราะหากไม่มีการสำรองข้อมูลที่ดีและเพียงพอแล้ว ไฟล์ หรือโปรแกรม ระบบการทำงานของเราก็อาจจะสูญหายไป จนไม่สามารถเรีกยคืนกลับมาได้นั้นเอง
 เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการพัมนาและคิดโปรแกรมสำรองข้อมูลออกมา ในรูปแบบของการสำรอง ไฟล์ ข้อมูล หรือ Disk image กล่าวคือ back up สำรองข้อมูลทุกชนิด บน อุปกรณ์ Hard disk ของคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ OS โปรแกรมการทำงาน ใช้งาน ข้อมูล ง่ายๆ คือ ทั้งดุ้น หรือทั้งหมดนั้นเอง

เดิมเชื่อว่าการทำ Back up ข้อมูลเป็นหน้าที่ของช่างหรือ ฝ่าย IT เท่านั้น แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันมีโปรแรกมสำรองข้อมูลที่สามารถใช้งานง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งช่างเทคนิคหรือ แผนก IT เลยก็ทำได้ เนื่องจากความเจริญและการพัฒนาโปรแกรมมนการทำงานที่ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้นกับทุกๆ คนนั้นเอง

โปรแกรมที่นำมาแนะนำ ได้แก่ Redo Backup and Recovery  พัฒนาจากภาษาเปิด Open Source จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ สนใจหรือมองหาฟรีแวร์ Back up ข้อมูลจึงสามารถดาวโหลดมาใช้งานกันได้ฟรี
จุดเด่น
ดาวโหลด โปรแรกมลงมา จากนั้นให้ เขียนหรือ บันทึกเป็นไฟล์ ลงแผ่น CD/DVD
ต่อมา นำแผ่นโปรแกรมนี่ไปใช้งาน Restart คอมพิวเตอร์ จะรันโปรแกรม จากแผ่น Disk ของเราแบบอัตโนมัติให้ครับ
ขั้นตอนการใช้งานก็ไม่ยากแล้ว
ในหน้าต่างการทำงานจะแสดงตัวเลือกในการสำรองข้อมูล เป็นแบบไฟล์ข้อมูล และแบบ Image
ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราครับ
ข้่อแตกต่างระหว่างการสำรองข้อมูลแบบไฟล์ คือ สำรองเฉพาะ แฟ้ม หรือ โฟลเดอร์ ที่เก็บ ไฟล์ข้อมูล ภาพ หรือโปรแกรม บางส่วนเท่านั้น
สว่น Image คือ ภาพ หมายถึง Disk copy ละครับ คือ เอาเหมือนกันทั้ง Disk ต้นฉบับและปลายทาง เหมือนกัน เหมาะสำหรับ เครื่องที่มีโปรแกรมใช้งานเป็นการเฉพาะ ที่ยากในการหา มาติดตั้งและใช้งาน หรือการทำธุรกิจ ธุรกรรม เป็นการเฉพาะ เป็นต้น
ส่วน Disk ปลายทาง ปกติ สามารถหา External Disk มาเชื่อมต่อและบันทึกหรือสำรองข้อมูลลงไปได้ครับ แนะนำให้หาซื้อ USB External Disk มาต่อใช้งานครับ ราคาก็ไม่แพงมาก ประมาณ 1500 -2000 บาทครับ


 การกู้คืนข้อมูล
สมมุต ใช้งานไปเรื่อยๆ เครื่องคอมของเราชำรุด หรือ ติดไวรัส ฯลฯ
เราสามารถเรียกคืนข้อมูลหรือการ Recovery ง่ายๆ จาก   USB External Disk  ที่เรา Back up ข้อมูลไว้ครับ
หลักการก็ แบบเดิมครับ
1 ใช้แผ่น Disk บู้ตเข้าไป ในเครื่องที่เราต้องการกู้ข้อมูล
2 เมื่อเครื่องอ่านจากแผ่น และแสดงหน้าตา ตัวเลือกการทำงานออกมาให้แล้ว
3 เลือก Recovery จากแหล่งสำรองข้อมูลของเรา USB External Disk
4 หลังการกู้คืนเสร็จ ก็สามารถเปิดเครื่องและกลับมาใช้งานคอมตามปกติได้ ต่อไป
ดาวโหลด Redo Backup and Recovery 

การ Burn ข้อมูลที่โหลดมา สามารถ burn ลงแผ่น CD ขนาดประมาณ 235 MB
หรือจะ Burn ลง USB Drive เพื่อนำไป Boot ใช้งานกับการสำรองข้อมูลต่อไป

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال