ดาวโหลด MySQL Database Server

MySQL Database Server เป็นโปรแกรมบริหาร และจัดการฐานข้อมูล ที่ได้รับความนิยม ในประสิทธิภาพ และความสามารถ เหมาะสำหรับ นักพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ระดับเล็ก ไปจนถึงระดับกลาง และทุกระดับ 
ฐานข้อมูลถือเป็นจุดขายและจุดเด่นของการบริหารและจัดการองค์กร ในรูปแบบผสมผสานที่ จะช่วยให้งานที่ลำบากและยุ่งยาก สามารถบริหารและจัดการได่อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
โปรแกรมรองรับการทำงานด้านฐานข้อมูลที่ หลากหลาย เช่น Oracle, MS SQL, MS Access, Excel, CSV, XML, or other formats to MySQL

MySQL Database Server is designed for enterprise organizations delivering business critical database applications. It gives corporate developers, DBAs and ISVs an array of new enterprise features to make more productive developing, deploying, and managing industrial strength applications.

If you need a GUI for MySQL Database, you can download - NAVICAT (MySQL GUI). It supports to import Oracle, MS SQL, MS Access, Excel, CSV, XML, or other formats to MySQL.

MySQL Database Server delivers new enterprise features, including: ACID Transactions to build reliable and secure business critical applications. Stored procedures to improve developer productivity. Triggers to enforce complex business rules at the database level. Views to ensure sensitive information is not compromised. Information schema to provide easy access to metadata. Distributed transactions (XA) to support complex transactions across multiple databases.

What's new in this version:

Version 5.6.22 may include unspecified updates, enhancements, or bug fixes.
ดาวโหลด MySQL Database Server 
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال