ดาวโหลด Nero Burning Rom2015

โปรแกรมเขียนแผ่น CD/DVD ข้อมูลที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องยาวนานมาในอดีจ จวบจนถึงปัจจุบัน Nero Burning Rom2015 เป็นสุดยอดโปรแกรมด้านการเขียนแผ่นที่ได้รับการยอมรับว่าดีจริง ใช้งานได้จริง จากผู้ใช้งานจำนวนนับล้านๆ คนทั่วโลก
ความสามารถหลักๆ ในการทำงานของโปรแกรม
ได้แก่ การเขียนข้อมูล
การคัดลอกข้อมูล
การเขียนออดิโอ
การเขียน image ไฟล์
การบันทึกข้อมูลด้วยแผ่น blu-rays
และอื่นๆ
สำหรับท่านที่เคยใช้งานนีโร มาก่อนในการทำงาน คงไม่ต้องบอกประสิทธิภาพและความสามารถกันให้เสียเวลา เอาเป็นว่า คอมใครยังไม่มีโปรแกรมบันทึกข้อมูลหรือเขียนแผ่น Cd ข้อมูล ก็สามารถที่จะโหลด Nero Burning Rom2015 มาติดตั้งใช้งานกันได้ เป็นเวลา 15 วัน และจำกัดการเขียนข้อมูล ไม่เกิน 100 MB.
ดาวโหลด Nero Burning Rom2015

Burn & Archive Your Life. Burn and archive your precious files to CDs, DVDs, and Blu-rays, with the world's best burning engine and even create reliable and long-lasting discs with "SecurDisc". Burn What's Important. To High Quality Discs. World's best: There's a reason Nero Burning ROM is still the go-to application to burn and archive your most important data. Its advanced disc burning engine lets you burn reliable and secure CDs, DVDs and Blu-ray Discs. Nero supports the largest variety of devices and regardless of the drive you own you get the highest quality disc burning every time. Burn Everything. On Every Device. The Wildest support: Thanks to 20 years of experience in developing the most advanced CD, DVD and Blu-ray Disc burning software, Nero Burning ROM supports any disc writer out there and guarantees you the highest quality disc. Nero Burning ROM 2015 supports recording on up to 32 different CD, DVD or Blu-ray writers simultaneously. This kind of data processing during burning is being achieved through sophisticated technology, which integrates different device types and coordinates data streams for perfect results.

First Class Music Burning. An audiophiles dream: Burn your personal music compilation in high quality MP3 Pro, lossless FLAC and other formats, to CD, or DVD, also create high quality standard Audio-CDs. So why limit your iTunes playlists and MP3 files to your iPod or PC? Just burn your jams to discs for easy listening in your car or on a CD/DVD player at home. With Nero DiscSpan in Nero Burning ROM, you can split oversized files and burn them to multiple discs. Nero DiscSpan SmartFit additionally lets you span large files efficiently across multiple discs. Even combine disc types such as CD, DVD and Blu-ray Disc, to use as few of discs as possible. Easily Create & Burn ISO Images. Use ImageRecorder to create disc image files easily - just drag and drop. Burn ISO, NRG, CUE and IMG disc image formats to CDs, DVDs or Blu-ray Disc. Make Your Disc Auto-Play. With Nero Burning ROM, you can create CDs, DVDs and Blu-ray Discs that begin playing a defined executable file with an assigned icon automatically when you put them into your PC drive. Rip Your Audio Collection. Use Nero Burning ROM to rip audio CDs to your PC, remix them and create your own discs to play on your home or car stereo. Also convert your audio files to a great variety of high quality audio formats including APE, FLAC, AIFF, OGG.


What's new in this version:


Nero AirBurn: Burn files straight from your Android or iOS device
Launcher with instant access to tasks and video tutorials
Manual app for Android and iOS to help you learn and master Nero Burning ROM 2015


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال