ดาวโหลดโปรแกรมสมการพีชคณิต Geogebra

พีชคณิตเป็นคณิตศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ช่วยให้การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทำได้ง่ายขึ้น พีชคณิตใช้ตัวอักษรแทนสิ่งที่ไม่รู้ค่า เรียกตัวอักษรนั้นว่าตัวแปร โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถหาคำตอบได้ง่ายขึ้นโดยแปลงโจทย์เลขที่อยู่ในรูปคำบรรยายเป็นประโยคสัญลักษณ์หรือสมการ แล้วหาคำตอบโดยวิธีแก้สมการ 

การแทนสิ่งที่ไม่รู้ค่าด้วยตัวอักษรแล้วแปลงคำบรรยายของโจทย์เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ คือหลักการสร้างประโยคสัญลักษณ์ หลักการนี้เป็นหลักการเดียวกับการ สร้างสูตรคำนวณสำหรับใช้ในงานต่าง ๆ เช่น งานการเงิน งานวิศวกรรม งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้สูตรต่าง ๆ ล้วนมีพื้นฐานมาจากพีชคณิต การเข้าใจพื้นฐานของพีชคณิตจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานสำหรับนำไปต่อยอดการเรียนในแขนงต่าง ๆ 

โดยในด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นโปรแกรมหรือเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ เกี่ยวกับ การสร้างสมการ หรือการแก้ปัญหาสมการ ในแบบ พีชคณิต ก็มีการพัฒนา และแนะนำออกมาใช้งานกันบ่อยๆ ครับ แต่อาจจะจำกัดหรือแคบอยู่บ้างในประเทศไทยเรา แต่ทางต่างชาติเขาก็จะมีการคิดและพัฒนากันออกมาเรื่อยๆ ละครับ 
ตัวหนึ่งที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้เรียนเลข หรือผู้สอนเลขในบ้านเรา ที่สนใจหรือต้องการ หรือมองหาแอพ หรือฟรีแวร์ในการช่วยสอน การทำปัญหา สมการเชิงพีขคณิต คือ Geogebra ซึ่งว่ากันว่า เป็นของฟรีที่ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ การคำนวณ การแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ ในหลายรูปแบบและเหตุการณ์ พัฒนาด้วยภาษา Java - Based

คุณสมบัติโดยย่อของโปรแกรม
License:Freeware
Language:english
Author:Markus Hohenwarter
System:Win XP, Win 98, Win Me, Win 2000
File size:40.2 MB

ดาวโหลด Geogebra 
UI หน้าต่างการทำงานและใช้งานของโปรแกรม 
ในส่วนของพื้นฐานการใช้งาน 
ผู้สนใจ สามารถศึกษา เพิ่มเติมได้จาก Help ไฟล์ของโปรแกรม จะประกอบไปด้วยตัวอย่างการสร้างงานทางสมการ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
โปรแกรม จะมี Tool หรือเครื่องมือในการวาด หรือใส่สมการ หรือสัญลักษณ์สมการการทางคณิตศาสตร์ ที่มากพอ เช่น การสร้าง รูปวงกลม กราฟ  สมการเชิงเส้น รูปหลายเหลี่ยม และอื่นๆ 
สำหรับท่านที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ แรกๆ การใช้งานอาจจะสับสนบ้าง แต่ว่า คนที่เรียนด้านคณิตศาสตร์แล้ว เชื่อว่าจะสามารถปรับตัวและใช้งานกันได้อย่างแน่นอน 

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال