3 อันดับฟรีแวร์เขียนแผ่น CD ข้อมูลน่าใช้งาน

ปัจจุบันแม้ว่าการรับส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต จะเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ง ราคาของอุปกรณ์ USB ก็มีราคาถูกลงและมีความจุจำนวนมาก ทำให้ความต้องการในการใช้แผ่น CD/DVD ในการบันทึกและเขียนข้อมูล มีความต้องการและมีความจำเป็นน้อยลง ตามสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  อย่างไรก็ตาม บางครั้งหากท่านผู้ใช้งานมีความจำเป็นเร่งด่วนอาจจะต้องมีการเขียนหรือบันทึกข้อมูล ลงแผ่น CD/DVD และมองหาโปรแกรมฟรีสำหรับช่วยในการเขียนหรือ Burn ข้อมูลลงแผ่น ซึ่งก็มีอยู่หลายโปรแกรมด้วยกัน

อันดับ 1 ImgBurn


โปรแกรมฟรีแวร์ รองรับการเขียนแผ่น ข้อมูล CD/DVD/HD-DVD/Blu-Ray การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ด้วยหน้าจอการทำงานที่ง่ายต่อการเข้าใจและการใช้งาน และมีความสามารถพิเศษ ระดับสูงสำหรับผู้สนใจโปรแกรมด้วย

ลิงค์ดาวโหลด http://www.imgburn.com/

ราคา ฟรีแวร์ แต่เปิดให้ผู้ใช้งานบริจาคสนับสนุน

อันดับ 2 BurnAware Free


โปรแกรมฟรีแวร์ รองรับการเขียนแผ่น ข้อมูล CD/DVD/HD-DVD/Blu-Ray การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ด้วยหน้าจอการทำงานที่ง่ายต่อการเข้าใจและการใช้งาน รองรับการเขียนข้อมูลเสียง หรือ Audio ได้แก่ MP3 CD, Data and DVD-Video disc, ISO and Cue Image, erase or format rewritable disc, copy your CD or DVD to ISO image. สำหรับผู้ใช้งานตามบ้านเท่านั้น Home only
ลิงค์ดาวโหลด http://www.burnaware.com/download.html

อันดับ 3 CDBurnerXP


การใช้งาน เป็นฟรีแวร์ที่เจ๋ง และน่าใช้งานอีกตัว ความสามารถคล้ายกับของ Ahead Nero การติดตั้งและการใช้งานสะดวก รวดเร็ว รองรับการเขียนแผ่น CD/DVD ข้อมูล รวมทั้งการบันทึกข้อมูลเสียง และการ Ripping เสียงเพลง ดนตรี ออกจากแผ่นข้อมูลต้นฉบับ เพื่อแปลง หรือนำไฟล์เสียงไปใช้งาน ตามที่ต้องการต่อไป 

ลิงค์ดาวโหลด https://cdburnerxp.se/

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า