การจัดการสมาชิกเว็บไซต์ Joomla

จุดเด่นและการทำงานที่น่าสนใจของเว็บไซต์ Joomla ที่สำคัญและน่าสนใจศึกษาอีกระบบคือ ความสามารถของการบริหารและจัดการกลุ่มของผู้ใช้งาน หรือ Users ของเว็บไซต์ ได้อย่างดีนั้นเอง

  • โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น admin หรือคนดูแลระบบ 
  • กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ลงทะเบียน Register 
  • กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นบรรณาธิการและนักเขียน 


สิทธิและความสามารถของแต่ละกลุ่มจะไม่เท่ากัน เวลา Log in เข้าไปทำงานแล้ว จะมีข้อจำกัด และสิทธิการทำงาน หรือการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ต่างกัน

กรณีศึกษา
ให้ลอง Log in เข้าไปในส่วน Admin หรือหลังบ้านของเว็บไซต์ Joomla ตากปกติ แล้วคลิกที่ปุ่ม "สมาชิก "


ในหน้าต่างต่อมา จะพบว่ามีรายการ admin เพียง 1 รายการที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบ ตอนที่เราสมัครใช้งาน หรือติดตั้งโปรแกรมครั้งแรก ให้เราทดลองสร้าง สมาชิก เพิ่มขึ้นมาอีก 1 รายการ โดยคลิกที่เมนู สีเขียว "สร้างใหม่"


จะแสดงหน้าต่าง ช่องรับรายละเอียดข้อมูล ให้เราระบุรายละเอียด ข้อมูลสมาชิก Joomla ลงไป ชื่อผู้ใช้งาน ชื่อสำหรับการ Log in และรหัสผ่าน และที่ขาดไม่ได้คือ email
ควรจะตั้งรหัสผ่านที่จำง่าย แต่ยากต่อการคาดเดา และควรบันทึกกันลืมในสมุดหรือ Note ในมือถือ

การกำหนดค่า "กลุ่มผู้ใช้งาน " ตาม ต.ย. ผมเลือกให้เป็นคนดูแลระบบ Admin เพิ่มเติมด้วย
  • โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น admin หรือคนดูแลระบบ 
  • กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ลงทะเบียน Register 
  • กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นบรรณาธิการและนักเขียน 
การบันทึกข้อมูล "สมาชิก " คลิกปุ่มเมนู บันทึก ด้านบน แล้วเราสามารถไปดูผลการบนทึกข้อมูล สมาชิกได้ จากเมนู สมาชิก จะพบรายการชื่อสมาชิก เพิ่มขึ้นมาอีก 1 รายการ รวมเป็น 2 รายการ 


การนำไปใช้งาน 

ไปที่หน้าเว็บแล้วพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ของเราลงไป ตามปกติ 
https://itaround.joomla.com/administrator/index.php
กรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านการใช้งาน เข้าไปตาม ต.ย. แล้ว Hit ปุ่ม Log in เข้าระบบ 


จะเข้าสู่แผงควบคุมการทำงานของ Admin หรือหลังบ้านของเว็บไซต์ Joomla ตาม ภาพประกอบ 


การฝึกเพิ่มเติม ให้เราทดลองสร้าง สมาชิกใหม่ โดยกำหนดสิทธิเป็น นักเขียน หรือ บรรณาธิการ editor หรือเป็นเพียง Register คนลงทะเบียน แล้ว บันทึกข้อมูล สมาชิก ให้เรียบร้อย จากนั้นก็ฝึก Log in ด้วย ชื่อและรหัสผ่านการใช้งาน เพื่อดูความแตกต่าง และสิทธิ และข้อจำกัดของแต่ละกลุ่ม สมาชิก ต่อไป 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า