วิธีการตั้งค่าบทความให้แสดงบนหน้าแรก Feature Article

วิธีการกำหนดหรือการตั้งค่าให้บทความแสดงในหน้าแรก หรือ Home Page ของเว็บไซต์ Joomla โดยปกติแล้ว บทความใหม่ที่เราเขียนเนื้อหา และบันทึกข้อมูลลง หมวดหมู่และกำหนดให้แสดง Public ต่อผู้ชมหรือสาธารณะโดยทั่วไปแล้ว
การจัดการเนื้อหาเด่น หรือ Feature Article
สรุปว่า ถ้าเราต้องการให้บทความที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ หรือบทความใดๆ ก็ตามที่เราเห็นว่ามีเนื้อหาที่โดดเด่น น่าสนใจ และเราต้องการให้แสดงตามลำดับ ในหน้าแรก ก็สามารถดำเนินการได้ โดยศึกษา วิธีการจัดการ บทความ เนื้อหาเด่น
เนื้อหาเด่น Feature Article เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเว็บไซต์แบบ Joomla ที่แสดงส่วนนำหรือ intro สั้นๆ และมีปุ่ม Read More หรืออ่านต่อ ให้คลิกเข้าไปอ่าน ได้
การกำหนดค่า Layout หรือโครงสร้างหน้าเพจ ของ Joomla จะสามารถเข้าไปแก้ไขและกำหนดค่า การแสดงผลข้อมูล บทความ เมนู หรือ โมดูล ต่างๆ ได้ ดังนี้
ไปที่เมนู Menu
คลิก รายการเมนู
มองหาเมนู Home
มองหาไอค่อนรูปดาว

การเข้าไปกำหนดค่า ให้คลิกเมนู Home

เมื่อคลิกเข้ามา เราจะเจอหน้าต่างการตั้งค่า ตามภาพประกอบ
1 ชนิดของเมนู สามารถคลิกเข้าไปและเลือกเล่นดูรูปแบบอื่นๆ ได้ แต่บทความวันนี้ ผมจะขอใช้ค่าเดิมของ Joomla คือ "หมวดหมู แสดงแบบบล็อก "

มันหมายถึงอะไร ชนิดของเมนูแบบนี้ ??????
หมายความว่า หน้าแรก จะแสดงบทความรูปย่อ และอ่านเพิ่มเติมให้ โดยระบุมาจาก หมวดหมู่ของบทความ เน้นนะครับ ว่า มาจาก หมวดหมู่ของบทความ
ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนขึ้น
ในภาพ ช่องเลือก "หมวดหมู่" คลิกเข้าไปจะมีรายการหมวดหมู่ที่เรากำหนดไว้จำนวนหนึ่ง
ในนี้คือ "Blog"

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า