ดาวโหลดโปรแกรมบริหารงานห้องสมุด Ms Access

ดาวโหลดโปรแกรมฐานข้อมูลห้องสมุด ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยใช้โปรแกรม MS Access โดยค่าย http://www.sourcecodester.com/microsoft-access/library-system.html

แนะนำสำหรับนักเรียนหรือผู้สนใจ ตลอดจนครูอาจารย์ ที่ต้องการแนวทาง ในการต่อยอดโปรแกรม เพื่อการศึกษา เท่าที่ผมดู ทางผู้พัฒนาน่าจะเปิดให้ดาวโหลดและใช้งานกันได้ฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์ นะครับ

ดาวโหลดมาแล้ว การใช้งานจะต้องมีโปรแกรม MS Office โดยใช้ MS Access นะครับ

การเปิดใช้งานจะถามชื่อและรหัสผ่านเข้าใช้งาน ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลด้านล่าง เข้าดูรูปแบบการทำงานของระบบได้ทันที่

องค์ประกอบหลักๆ


Account information:ก็คือ การบันทึกข้อมูลตารางหนังสือ


  • ข้อมูลสมาชิกแยกตามประเภท
  • ข้อมูลการยืมหนังสือ
  • ข้อมูลการคืนหนังสือ
  • การออกแบบรายงานต่างๆusername: admin
password: lib

คำแนะนำการต่อยอด จะเข้าไปที่การออกแบบและปรับภาษาให้เป็นภาษาไทย เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของคนไทย เป็นต้น
การศึกษาความสัมพันธ์ของแต่ละตาราง มามีความเชื่อมโยงกันอบ่างไรบ้าง

ดูการออกแบบสอบถาม
เทคนิคการออกแบบฟอร์มการทำงาน
การสร้างรายงาน 
สรุป 
ต้องลองโหลดมา แล้วลองใช้งานดูสักระยะหนึ่ง เพื่อศึกษา โครงสร้างการทำงาน และพยายามทำความคุ้นเคยกับระบบโปรแกรม เช่น ลองเพิ่มสมาชิก ลองเพิ่มรายการหนังสือ และทดลองยืมหนังสือ และทดลองการคืนหนังสือ โดยอาจจะมอบให้ จทน.ห้องสมุด หรือนักเรียนที่เก่งด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ ช่วยแนะนำได้


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า