สร้างเว็บไซต์ cms ฟรีที่ joomla.com ตอนที่ 5

เนื้อหาตอนที่ 5 จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ การกำหนดค่า Meta description,Meta Keyword ให้กับเว็บไซต์ CMS JOOMLA เพื่อให้เป็นที่รู้จักของ Search Engine อย่าง Google,Bing ,หรือ Yahoo เป็นต้น เพราะว่าในปัจจุบัน ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต มักจะใช้เครื่องมือค้นหา คำสำคัญหรือ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ของเรา มากกว่าที่จะจดจำชื่อเว็บไซต์ของเรา และกรอกลงไปในช่อง URL บนโปรแกรมอินเตอร์เน็ตโดยตรง
ดังนั้น การตั้งค่า  Meta description,Meta Keyword  ให้กับเว็บไซต์ของเรา จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ เป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ทั่วไป ได้ค้นหาเจอเว็บไซต์ของเรานั้นเอง
ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การที่เครื่องมือสืบค้นเว็บไซต์หรือ Google Search engine จะสามารถค้นหาเว็บไซต์ของเราเจอ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นั้นเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำ SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimize นั้นเอง ถือเป็นศาสตร์และความรู้อีกแขนง ที่มีการศึกษา และทำธุรกิจ SEO กันอย่างจริงจังทีเดียว
ขั้นตอนการทำ
1 คลิกที่ระบบ จากนั้น คลิก ตั้งค่าระบบหลัก


2 ในหน้าต่างต่อมา ให้มองหาข้อมูลช่อง การตั้งค่า เมต้าดาต้า
ในช่องของคำอธิบายเว็บ ใส่ข้อความ ที่กระชับและสื่อความหมายเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา ลงไป
ช่องคำสำคัญ ให้เราระบุคำสำคัญ ที่สามารถใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ของเรา ผ่าน Google ได้ สามารถใส่ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับเนื้อหาเว็บไซต์
จากนั้น ให้คลิกที่ปุ่มคำสั่ง บันทึก&ปิด


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال