รู้จักกับ Behaviors ในการตัดต่อวีดีโอด้วย Camtasia

Behaviors  หมายถึงลักษณะหรือความประพฤติ ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี แต่ว่า Behaviors ในการตัดต่อวิดีโอ หมายถึงลักษณะหรือรูปร่างของวัตถุในโปรแกรม ที่จะมีการกระทำ เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบต่างๆ
ในแถบเครื่องมือของ Camtasia จะมีปุ่มคำสั่ง Behaviors ให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้งานได้
โดยสามารถแดรกลาก Behaviors ที่ต้องการลงในหน้าต่างแสดงผลของโปรแกรม Display หรือจะแดรก Behaviors ไปวางลงในแทรกของมีเดียแต่ละชนิด ก็ทำได้เช่นกัน


Behaviors เป็นลูกเล่นสำหรับ Apple ใส่ข้อความ หรือรูปภาพบนหน้าต่างการตัดต่อ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของวัตถุ และสามารถปรับแต่ง Behaviors เพิ่มเติม เช่น ก่อน ระหว่าง หลัง และ ปรับแต่ง Behaviors  ในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ทิศทาง และขนาด เวลาของ Behaviors  ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย

การ Apply หรือการนำเอา Behaviors ไปใช้งานกับข้อความ ภาพ วีดีโอ สามารถใช้แบบผสมกันได้ เพื่อให้ได้รูปแบบการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ภาพแสดงหน้าต่างการทำงานของ Behaviors ในโปรแกรม Camtasis เปิดและลากมาวางใช้งาน กับวัตถุได้โดยตรง


การปรับแต่งหรือ Custom ของ Behaviors  คลิกเลือกและปรับรูปแบบทิศทาง และลักษณะลูกเล่นต่างๆ ได้เพิ่มเติม

บทสรุป 

หากมีโอกาสตัดต่อวีดีโอด้วย Camtasia ก็อย่าลืมทดลองใช้งาน เจ้า Behaviors ดูนะครับ โดยฝึกการนำเอา behaviors มาใส่ใน timeline หรือ canvas

ฝึกการปรับแต่ง behavior

ฝึกลองใช้ behaviors หลายๆตัวในวัตถุเดียวกัน

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า