การเขียนโค้ด XML เพื่อแสดงข้อมูลรูปภาพ

เป็นแบบเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจเรียกการเขียนแอพบนแอนดอยน์
ตัวอย่าง code

    android:src="@drawable/cake"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:scaleType="center"/>
จะเห็นว่าจะเริ่มจาก tag เปิด มุมมองภาพ
และตามด้วยรายละเอียดแต่แถว
แสดงแหล่งข้อมูลของภาพหรือ scr="ชื่อแหล่ง/ชื่อไฟล์"
จะเห็นว่าชื่อไฟลภาพ ไม่จำเป็นต้องระบุนามสกุลของภาพ เช่น jpg,png เป็นต้น
แถวต่อมา ก็จะเป็นการกำหนดขอบเขต กว้าง x ยาว ของกล่องบรรจุภาพ
และแถวสุท้ายจะเป็นการจัดตำแหน่งภาพ เป็น ตรงกลาง / ซ้าย / ขวา
โดยใช้คำสั่งเป็น scaleType="center" หรือ
scaleType="centercrop" จะตัดขนาดภาพให้อยู่ตรงกลาง และย่อขนาดภาพให้เล็กลงด้วย


NOTE: การเขียนโค้ดแอพ ควรจะต้องมีการเตรียมภาพที่จะใช้งานให้เรียบร้อย ถ้าอ้างถึงแหล่งภาพที่ไม่มีอยู่จริงจะเกิดข้อผิดพลาดในโปรแกรมทันที
ผู้พัฒนาอาจจะไม่สามารถจำ กฏในการเขียนโปรแกรม XML ได้ทั้งหมด โดยทางทีมพัฒนา ได้มีการจัดเก็บและรวบรวมการใช้งาน ในรูปแบบของ ข้อความ และรปภาพ ให้สืบค้นและอ้างอิงเพิ่มเติม ระหว่างการออกแบบและพัฒนาแอพ ได้ 

ยกตัวอย่างการค้นหาวิธีการกหนดข้อความ ตัวหนา เอียง หรือปกติ

android:textStyle

Style (bold, italic, bolditalic) for the text.
สำหรับการออกแบบแอพจริงๆ แล้ว ต้องมีการวางแผนการออกแบบ และมีความรู้ด้านงานศิลปการออกแบบให้สวยงามและเป็นเนื้อเดียวกัน หากไม่มีทีมออกแบบ จำเป็นจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมด้านการออกแบบ และออกแบบให้ง่ายและสบายตาที่สด มีปุ่มนำทางหรือ Navigate ที่ชัดเจน ใช้งานได้จริง

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال