Pseudocode คืออะไร?

Pseudocode คืออะไร?
เครื่องคอมพิวเตอร์ือเครื่องจักรคำนวณที่ทำงานตามคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้นอุปกรณ์มือถือ Android ก็เป็นคอมพิวเตอรื และ App ก็เป็นโปรแกรม เช่นกัน
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์ในการสื่อสารหรือการสั่งทำงาน ดังนั้นโปรแกรม App จึงต้องเขียนในรหัสหรือโค้ดภาษาที่คอมพิวเตอร์จะเข้าใจ เช่น Java คำสั่งในการทำงานในภาษา Java เรียกว่าโค้ด และสามารถเข้าใจได้โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือมือถือ

แต่ว่าการเขียนโค้ดภาษาโปรแกรม ก็จะดูยุ่งยากและสับสนได้ง่าย ดังนั้นขั้นตอนแรกเราจึงนิยมเขียนคำสั่งในรูปแบบที่มนุย์หรือคนเราสามารถอ่านและเข้าใจได้ โดยเราเรียกการเขียนคำสั่งแบบนี้ว่า Pseudocode ซึ่งมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่อ่านเข้าใจ


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال