ตั้งรหัสผ่านในการเปิดดูและแก้ไข้ไฟล์เอกสาร

ขั้นที่ 1 ให้เราเลือกงานที่เราต้องการ

ขั้นที่ 2 กด Tooisขั้นที่่ 3 กด General Options


ขั้นที่ 4 ใส่รหัสที่เราต้องการ 


ขั้นที่ 5 กด ok 


ขั้นที่ 6 ออกแล้วลองเข้า ใส่รหัสที่เรา ตั้งไว้ เพียงแค่นี้ ก็ป้องกันข้อมูลข้อ เรา ให้ปลอดภัย ได้แล้วครับ 
ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัส หรือ ต้องการเอารหัสออก ก็ กดเหมือนเดิม และ ลบ รหัสออก
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال