วิธีเลือกมุมมองแอพ View Types

ในการออกแบบและพัฒนาแอพด้วย AppSheet เราสามารถเลือกมุมมอง View หรือรูปแบบหน้าตาของแอพในการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ตรงกับชนิดของข้อมูล Data ของเรา ได้ มาก 8 รูปแบบ ด้วยกัน คือ


  1. Deck
  2. Table
  3. Gallery
  4. Detail
  5. Map
  6. Chart
  7. Form
  8. Dashboard
 
เริ่มจาก Deck and Table นำข้อมูลจากตารางข้อมูลมาจัดเรียงในรูปแบบของหน้าจอ ที่ใช้การเลื่อนขึ้นและลงในการไล่เรียงดูข้อมูลตามแถวของข้อมูล

Table จะใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบที่กระชับ ช่วยให้การเลื่อนดูข้อมูลปริมาณมากๆ สะดวก
Deck จะแสดงข้อมูลของแต่ละรายการข้อมูลในรูปของ การวาง การ์ด วางไพ่บนโต๊ะ เหมาะกับข้อมูลรูปภาพ ถ้าไม่มีไฟล์รูปภาพ แต่ยังต้องการเรียกใช้มุมมองแบบ Deck ควรจะเพิ่มคอลัมน์จำลอง ที่มีชนิดของข้อมูลเป็นรูปย่อ thumbnail โดยใส่สูตรในช่อง editor เป็น TEXT_ICON(INITIALS([Column_Of_Type_Name]))

นอกจากแสดงรูปภาพแล้ว Deck จะแสดงข้อมูลอีก 2 คอลัมน์ และปุ่มคำสั่งการทำงาน ด้านล่างหน้าจอ เช่น โทรศัพท์ หรือ email

** Deck มุมมอง จะสามารถเลือกมุมมองย่อย หรือมุมมองอีกชั้น เพื่อแสดงข้อมูลข้อมูล ที่เกี่ยวข้องหรือ สัมพันธ์กันกับข้อมูล แรก

ต้องเข้าใจการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ***

3 Gallery :
มุมมองนี้ เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นอัลบัมรูปภาพ พร้อมตัวเลือก แสดงภาพย่อ แตะภาพ เพื่อแสดงภาพขนาดใหญ่ขึ้น หรือเต็มหน้าจอ
ตัวเลือกขนาดภาพ
small เป็นภายย่อ
Medium แสดงภาพ คู่กัน สองแถว
Large แสดงภาพขนาดใหญ่ แนวตั้ง

4.Detail (previously Slideshow)

มุมมองนี้ สำหรับการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบ สไลด์ภาพ นำเสนอ ที่ต้องการเน้นภาพขนาดใหญ่ และปุ่มควบคุมการทำงาน บริเวณด้านล่างหน้าจอ
การแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ช่วยให้การแก้ไขข้อมูลบางคอลัมน์ สามารถทำได้สะดวก รวดเร้ว และบางคอลัมน์ ก็จะแก้ไขไม่ได้ เช่น
Key หลัก ห้ามซ้ำ
คอลัมน์ Read only
คอลัมน์ที่เชื่อมโยงสูตรคำนวณ
คอลัมน์ระบบ เช่น จำนวนแถว
Change คอลัมน์ที่มีค่าไม่คงตัว
คอลัมน์ที่ไม่อนุญาตการแก้ไข
5. Map:
แสดงข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ที่ตั้ง ตำแหน่งในรูปแบบแผนที่
6. Chart:
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนผัง กราฟ
การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนผัง ก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่

ค่าแกน X,Y ขนาดและความละเอียดในการพล็อต
รูปแบบกราฟ กราฟแท่ง วงกลม แผนผัง อื่นๆ
7. Form:
แอพสามารถบันทึก ลายเซ็นต์ รูปภาพ และตำแหน่ง
ถ้าเราต้องการเก็บข้อมูล ผู้ใช้งาน รูปแบบฟอร์ม นับว่า เหมาะสม

8. Dashboard:
สามารถแสดงมุมมองมากกว่า 1 แบบ ในหน้าจอ เช่น ปฏิทิน แผนที่ แผนผัง อัลบัมภาพ ตาราง และสไลด์โชว์


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า