วิธีการควบคุมตารางข้อมูล Add, Update, and Delete

วิธีการสร้างแอพด้วย Appsheet นั้น 
เราสร้างง่ายมากครับ เพียงมีแค่ตารางฐานข้อมูล ที่เราจะเรียกว่า Sheet หรือแผ่นงาน Excel นั้นเอง 
เราดึง table หรือตารางข้อมูล เพื่อเข้ามา ควบคุม บริหารและจัดการข้อมูล ผ่านหน้าจอแอพ นั้นเอง 

วันนี้ เราจะมาดูว่า การควบคุม หรือจัดการ ดาต้า ในเรื่องการ เพิ่มข้อมูล  การปรับปรุงข้อมูล  หรือ การลบข้อมูล แถว ของตารางนั้น สามารถ ทำได้อย่างไร 
ขั้นแรก ให้ไปที่ Data > Tables tab

การควบคุมแผ่นงานไหม หรือตารางย่อย ของตารางหลัก สามารถควบคุมด้วยความระมัดระวัง โดยไปที่แท็บ Slices

การควบคุมขั้นสูง สามารถใช้คำสั่งเงื่อนไขแบบโต้ตอบ กับผู้ใช้งาน ในการควบคุม การใช้งานตารางข้อมูล คลิกที่รูป icon ขวดวัดปริมาตร เล็ก หรือ The Flask

การกำหนดเงื่อนไข จะมี 2 กรณี ได้แก่
อนุญาตการปรับปรุงหรือแก้ไข ข้อมูลเฉพาะบางคนเท่านั้น ปกติก็คือ admin หรือคนดูแลระบบ
อนุญาตการปรับปรุงข้อมูลบางแถว แต่ไม่อนุญาตแถวอื่นๆ

อนุญาตการเพิ่มข้อมูล แต่ไม่เห็นข้อมูลเดิม

กรณีนี้ เราอาจจะต้องการเก็บข้อมูล จากผู้ใช้งานทั่วไป และไม่ต้องการให้เห็นว่ามีข้อมูลเก่าเท่าใดแล้ว
สามารถเลือก จากคำสั่ง โดยไปที่แท็บ ตาราง DATA>TAble มองหา security section เลือกซ่อนแถวข้อมูลที่มีอยู่ Hide Existing Rows


ถ้าเลือก ตัวเลือกนี้ ข้อมูลเดิม จากตาราง ก็จะไม่ถูก Read


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า