ทำความรู้จักกับ The Info Tab

การสร้างแอพด้วย AppSheet วันนี้ จะมาแนะนำ The Info Tab กัน ด้านซ้ายมือของหน้าต่างการทำงาน ว่าคืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง
จะมี 4 แท็บด้วยกัน ถือว่าเป็นตัวช่วยในการพัฒนาแอพ ให้ถูกต้องและมององค์รวมได้
Spec
ดูผังการทำงานของแอพ ว่ามีองค์ประกอบและการเชื่อมโยงกันอย่างไร 
DAshBoar 
แก้ไขโลโก้  ชื่อและ คำอธิบายย่อๆ ของแอพ และดู จำนวนบ่อยเท่าไร ที่แอพมีการใช้งาน ซิงค์ข้อมูล 
ถ้าเลือก edit logo จะลิงค์ไปหน้า US 
เปลี่ยน สีแอพ โลโก้ และอื่นๆ 

Properties
แสดงข้อมูล รวมๆ คุณสมับติของแอพ  สามารถ edit ได้ เช่น ชื่อแอพ ร่น เวอรชั่น จำนวน คำอธิบาย และ อื่นๆ 
Error 
แจ้งเตือนความผิดพลาด การพัฒนาแอพ มีข้อความ และคำแนะนำการแก้ไขความผิดพลาดในส่วนนี้ Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า